Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 8114 m2, Lužice u Hodonína, podíl 1/4

36 000,-Kč

Vloženo: 15.10.2020 10:41 | Číslo dražby: 56294

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
207 EX 04377 / 05 - 65
Cena stanovena znalcem:
36 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Lužice
Podíl:
1/4
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha užitná:
8114 m²
Plocha pozemku:
8114 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemcích parc. č. 1897/135 (orná půda), parc. č. 1897/136 (orná půda), parc. č. 1898/31 (ostatní plocha), parc. č. 1898/32 (ostatní plocha), parc. č. 2014/40 (orná půda) a parc. č. 2014/41 (orná půda), včetně příslušenství, vše v kat. území Lužice u Hodonína.

Jedná se o pozemky parc. č. 1897/135 o velikosti 540 m2, parc. č. 1897/136 o velikosti 718 m2, parc. č. 2014/40 o velikosti 3.236 m2 a parc. č. 2014/41 o velikosti 3.505 m2, které jsou v KN vedeny jako orná půda. Dále jde o pozemky parc. č. 1898/31 o velikosti 50 m2 a parc. č. 1898/32 o velikosti 65 m2, které jsou v KN vedeny jako ostatní plocha. V územním plánu se pozemky nacházejí v zemědělských plochách - orná půda. Pozemky se nacházejí cca 900 m západně od zastavěné části obce v zemědělsky obhospodařovaném území. Přístup na pozemky je přes zemědělské pozemky ve vlastnictví cizích osob.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies