Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 3956 m2, Mikulčice, podíl 1/4

18 000,-Kč

Vloženo: 15.10.2020 10:53 | Číslo dražby: 56296

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
207 EX 04377 / 05 - 66
Cena stanovena znalcem:
18 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Mikulčice
Podíl:
1/4
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha užitná:
3956 m²
Plocha pozemku:
3956 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemku parc. č. 2047/40 (orná půda), včetně příslušenství, vše v kat. území Mikulčice.

Pozemek parc. č. 2047/40, který je v KN veden jako orná půda a je o velikosti 3.956 m2. V územním plánu obce se pozemek nachází v zemědělských plochách. Pozemek je pravidelného tvaru, je udržovaný a obhospodařovaný. Pozemek se nachází cca 1.000 m jihovýchodně od zastavěné části obce v zemědělsky obhospodařované oblasti. Přístup na pozemek je přes ostatní zemědělsky obhospodařované pozemky ve vlastnictví cizích osob nebo obce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies