Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Březnice u Zlína, podíl 1/2

1 000 000,-Kč

Vloženo: 16.10.2020 10:35 | Číslo dražby: 56306

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
207 EX 02349 / 04 - 1032
Cena stanovena znalcem:
1 000 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Březnice
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl id. 1/2 na rodinném domě č.p. 522 s příslušenstvím stojící na pozemku par.č. 634/2, a dále spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku par.č. 634/2 a na pozemku par.č.634/1, vše k.ú. Březnice u Zlína, obec Březnice.

Rodinný dům je samostatně stojící, podsklepený s jedním nadzemním podlažím a navazující garáží. V domě se nachází bytová jednotka 4+1 s příslušenstvím, které tvoří sklepy a garáž.
Rodinný dům byl v době vypracování znaleckého posudku nedostavěný, zřejmě bez kolaudace. Nedokončeny jsou některé konstrukce domu, především se jedná o balkony, fasádu, nefunkční systém vytápění, nedokončené podlahy v podzemním podlaží.
Konstrukce domu je zděná. Stropy jsou z hurdis-desek, schodiště do sklepa je betonové, nedokončené, bez povrchové úpravy. Střecha je plochá, provedena z živičné krytiny. Elektroinstalace je v domě 400/230V, bleskosvod není osazen. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva, otopný systém je nefunkční, radiátory jsou odmontovány. Plynovod není k domu připojen. Ohřev TUV je el. bojlerem. Vodovod je napojen přes domácí vodárnu na vlastní studnu na pozemku. Kanalizace domu je napojena na vlastní jímku na vyvážení.

V době ocenění nemovitá věc ve stavu rozestavěná stavba, v době vydání dražebního roku již na listu vlastnictví zapsáno/uvedeno jako rodinný dům.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies