Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hrabí

900 000,-Kč

Vloženo: 16.10.2020 14:48 | Číslo dražby: 56311

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
164 EX 03082 / 19 - 147
Cena stanovena znalcem:
900 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Bílá Lhota
GPS souradnice:
49°42'45.16"N, 16°57'49.30"E
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení účastníka místního šetření 80 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle. Při místním šetření bylo zjištěno, že probíhá rekonstrukce podkrovní části rodinného domu, která není k datu vyhotovení tohoto znaleckého posudku dokončena. V průběhu životnosti byla položena nová střešní krytina včetně klempířských konstrukcí a dále byla provedena modernizace vnitřní části rodinného domu. Z důvodu neumožnění kompletní prohlídky nemovitých věcí nebylo možné jednoznačně identifikovat případné další prvky vnější a vnitřní rekonstrukce. Nemovité věci se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve čtvrtém stupni rizika kriminality a ve čtvrtém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni vyhotovení znaleckého posudku hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrný ze znaleckého posudku.

Dispoziční řešení rodinného domu:
I. nadzemní podlaží - chodba, dětský pokoj, obývací pokoj, kuchyň, koupelna a nedokončená místnost s rozestavěným schodištěm

V místě jsou omezené možnosti parkování. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci.

Součástí nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní/veřejný vodovod a plynové vedení. Dle informací ČSÚ je v obci Bílá Lhota dále možné napojení na obecní/hloubkovou kanalizaci. Z důvodu neumožnění kompletní prohlídky nemovitých věcí nebylo možné v místě jednotlivé přípojky inženýrských sítí ověřit. Trvalé porosty - jedná se o trvalé porosty smíšeného charakteru.

Příslušenství nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Vlevo od rodinného domu, na pozemku p.č. st. 40 - zastavěná plocha a nádvoří, při jeho horní hranici (pohled z přístupové komunikace) je situován jednoduchý přístřešek pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Na tento navazuje dřevěná kůlna s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým plechem.

Zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - dřevěné laťové, ocelové sloupky, vrátka s výplní dřevěných latí, ocelový sušák na prádlo, dlážděné, kamenné a zpevněné plochy).


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení o odročení

Dokument 1

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies