Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

ZRUŠENO - Zahrada s chatkou a 1/3 pozemku v obci Krnov, k.ú. Opavské Předměstí, okr. Bruntál

182 487,-Kč

Vloženo: 4.12.2020 9:22 | Číslo dražby: 56637

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 14326 / 19 - 56
Cena stanovena znalcem:
182 487,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Bruntál
Město:
Krnov
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Olomouc, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha – Libeň, IČ: 47114975, proti povinnému KRUŠINA Jaroslav, Sokolovská 216/11, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 88504221, nar. 17.9.1980, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX EX 14326/19-56.

Pozemky se nachází v jihovýchodní okrajové části Krnova v zahrádkářské osadě Cvilín při ulici Nová Cvilínská. V okolí jsou obdobné pozemky sloužící jako zahrady většinou se zahradními chatkami.

Dle platného Územního plánu města Krnov se pozemky nachází ve stabilizované ploše s označením RZ – plochy rodinné rekreace – zahrádkářské osady, přičemž se současně jedná o plochu územní rezervy prověřované pro využitá jako plochy s označením SO – plochy smíšené obytné.

Přístup na pozemek p.č. 2712/31 je řešen z pozemku p.č. 2712/29 (zahrada) v podílovém spoluvlastnictví povinné, který navazuje na pozemek 2713 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví České republikyúřad, jenž slouží jako cesta mezi zahradami. Na okraji tohoto pozemku u veřejné komunikace (ulice Nová Cvilínská) na pozemku p.č. 2019/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Krnov nebo se nachází uzamčená brána, která zamezuje cizím osobám vstup k zahradám v lokalitě.

Pozemek p.č. 2712/31 - Pozemek se nachází v jihovýchodní okrajové části Krnova v zahrádkářské osadě Cvilín při ulici Nová Cvilínská. Jedná se o pozemek přibližně lichoběžníkového tvaru ležící v mírně svažitém terénu. V jihovýchodním rohu pozemku se nachází jednoduchá zahradní chatka (podrobněji viz B.4.2.). Dle stavu zahrady zjištěném při místním šetření je zjevné, že není v poslední době udržována. Tráva není pokosená a místy se nachází náletové dřeviny. Na pozemku p.č. 2712/31 se nachází dřevěná zahradní chatka s nízkou asymetrickou sedlovou střechou, která má plechovou krytinu. Vzhledem k tomu, že zahrada nebyla zpřístupněna, nebylo možno blíže zjistit provedení jednotlivých konstrukcí chatky a její stav.

Pozemek p.č. 2712/29 - Jedná se o pozemek přibližně tvaru T, jehož jedna část leží na okraji cesty procházející zahrádkářskou osadou a druhá část zabíhá mezi jednotlivé zahrady, které zpřístupňuje. Pozemek je zatravněn.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies