Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty: ,

1/6 bytu 2+1 v obci Ústí nad Labem, k.ú. Bukov

153 000,-Kč

Vloženo: 10.12.2020 13:21 | Číslo dražby: 56679

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 08552 / 16 - 176
Cena stanovena znalcem:
153 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Ústí nad Labem
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému BAREŠOVÁ Alena, Konečná 832/1a, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, nar. 3.9.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 8552/16-176.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová opatřena parapety. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Fasáda je v dobrém stavu. Stáří domu je cca 60 let. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je modernizovaná. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 497/9 se nachází v budově č.p. 497 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Okna bytu jsou plastová. Okna místností jsou orientovaná na jihovýchodní a severozápadní světovou stranu. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a umyvadlem. WC je samostatné. Podlahy jsou pokryté PVC nebo kobercem. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 11.12.2020 pohledávky v celkové výši 7.735,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 11.12.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 14.12.2020 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, IČ: 66243505, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, přihlásil dne 15.12.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, právně zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, IČ: 63108151, se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 16.12.2020 pohledávky v celkové výši 10.174,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Loan Park I. s.r.o., sídlem Praha 1, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ: 28981260, právně zast. Mgr. Ing. Zdeňkem Mikulášem, advokátem, IČ: 70270732, se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, přihlásil dne 29.12.2020 pohledávky v celkové výši 6.006,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 29.12.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s. se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 27646751, právně zastoupen JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 7.1.2021 pohledávky v celkové výši 15.194,20 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, IČ: 49720821, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 8.1.2021 pohledávky v celkové výši 7.925,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 01051857, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 11.1.2021 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Sladkovského 609/5, Olomouc, IČ 60704080 práv. zast. JUDr. Petr Pečený, advokát, IČ: 11371544, Advokátní kancelář JUDr. Petr Pečený & part., sdružení advokátů se sídlem Praha 1, Purkyňova 2, PSČ 110 00 , přihlásil dne 14.1.2021 pohledávky v celkové výši 22.025,43 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Euro Benefit, a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 – Bubeneč, právně zastoupen JUDr. Janem Rudolfem, advokátem, IČ: 66248124, se sídlem Národní 41, Praha 1, PSČ: 110 00, přihlásil dne 14.1.2021 pohledávky v celkové výši 198.260,35 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, IČ: 27646751, právně zastoupen JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, pobočka Plzeň, Úslavská 33, Plzeň 326 00, přihlásil dne 19.11.2021 pohledávky v celkové výši 23.438,71 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ALEKTUM s.r.o., (dříve ALEKTUM INKASSO s.r.o.) se sídlem Vinohradská 184, 130 52, Praha 3, IČ: 28221958, právně zastoupen Mgr. Jiřím Žákem, advokátem, IČ: 66253900, společníkem Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o. IČ 28507657, se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ 110 00, přihlásil dne 25.1.2021 pohledávky v celkové výši 278.192,59 Kč a a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 35.544,52 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies