Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Městečko Trnávka

740 000,-Kč

Vloženo: 10.2.2021 11:16 | Číslo dražby: 57196

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
069 EX 01747 / 08 - 199
Cena stanovena znalcem:
740 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Městečko Trnávka
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Počet podlaží:
2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Bližší informace o dražbě na tel.č. 602 552 474. Technická podpora: 774 740 636.

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
- nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:
-parc.č 5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1143 m2,součástí je stavba č.p.68,bydlení
-parc.č. 62 zahrada o výměře 1448 m2


Jedná se o zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Městečko Trnávka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 561/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice -Staré Město, 530 02 Pardubice, přes pozemek p.č. 561/9 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 561/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Městečko Trnávka, č. p. 5, 569 41 Městečko Trnávka. Dle informací ČSÚ v obci Městečko Trnávka je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění přístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1940. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi špatný.


16.03.2021: Povinný vůči dražební vyhlášce podal včasné odvolání, o kterém ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebylo a ke dni konání dražby ani s vysokou mírou pravděpodobnosti nebude být moci pravomocně rozhodnuto. Z tohoto důvodu nelze v nařízeném termínu dražbu nemovitostí provést. Nový termín dražby bude stanoven po právní moci rozhodnutí o odvolání povinného; již složené dražební jistoty budou dražitelům navráceny a o novém termínu dražby budou vyrozuměni nejméně 30 dnů předem.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies