Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 12894 m2, Náměšť na Hané, podíl 1/2

186 000,-Kč

Vloženo: 19.2.2021 14:34 | Číslo dražby: 57294

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
207 EX 00266 / 20 - 53
Cena stanovena znalcem:
186 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Náměšť na Hané
Podíl:
1/2
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha užitná:
12894 m²
Plocha pozemku:
12894 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemků parc. č. 1334/2 (orná půda), parc. č. 1334/16 (orná půda) a parc. č. 1645/16 (orná půda) v kat. území Náměšť na Hané.

Pozemky parc. č. 1334/2, parc. č. 1334/16 a parc. č. 1645/16 se nacházejí ca 1,1 - 2,1 km severozápadně od okraje zastavěné části městyse Náměšť na Hané. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 12 894 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené zpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům parc. č. 1334/2, parc. č. 1334/16 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1937/1, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies