Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Český Brod, podíl 1/2

1 770 000,-Kč

Vloženo: 24.2.2021 7:16 | Číslo dražby: 57335

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
219 EX 00076 / 20 - 576
Cena stanovena znalcem:
1 770 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Český Brod
Podíl:
1/2
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
1
Počet nadzemních podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
Pozemek parcelní číslo st. 579/2,o výměře 176 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1286 a pozemku parcelní číslo 747/2 ostatní plocha o výměře 633 m2 v katastrálním území Český Brod,
obci Český Brod, okrese Kolín.

Předmětem ocenění je stavba evidovaná jako objekt bydlení č.p. 1286 v katastrálním území a obci Český Brod, která déle než 40 let spolu s přistavěnými dílnami tvoří provozovnu – kovoobráběcí dílnu. Objekt přístupný průjezdem z ulice Zborovské stojí ve vnitrobloku, je součástí zástavby severní části města, která se rozkládá severně od železniční tratě probíhající městem. Objekt je sestaven ze dvou části, původní objekt bydlení je rozšířen o neevidované dílny na části parcely číslo 747/2. Původní stavba je přízemní zastřešená krovem půdorysného tvoru písmene L, dvě dílny, které ke stavbě hlavní byly dostavovány postupně, jsou přízemní, zastřešeny plochou střechou.Objekt starší osmdesáti let byl již cca v sedmdesátých létech přestavován na provozovnu pravděpodobně komunálního typu, druhá hala byla pak dostavěná až kolem roku 2000. Ke dni ocenění budova obsahuje mimo dílenských prostor veškeré zázemí, a to jak kanceláře, šatny či sociální zázemí, tak skladovací prostory.
Původní část stavby je zděná, stropy trámové dřevěné s rovným podhledem opatřeny omítkou na rákos, výplně otvorů – okna a dveře i původní, provedení ve dřevu, střecha dřevěný krov sedlový, krytina skládaná, klempířské prvky plech. Původní maštal je rovněž přestavěná na dílnu. Starší dílenský prostor je betonový, strop žb, stropní panely uložené na žb průvlacích, druhá dílna má strop realizovaný do kovového ztraceného bednění. V dílenských prostorech převládají kovová okna, vrata rovněž kovová, částečně zateplená. Dodatečné zateplení bylo provedeno i na některých obvodových stěnách dílen.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Jakub Effenberger
Exekutorský úřad Kolín
Pražská 1055
Kolín
280 02
tel: 321 320 052
email: zde
dat. schránka: iwz992j odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Autorizace dražitelů

Autorizace dražitelů začne probíhat 14 dnů před termínem dražby.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies