Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/2 lesních pozemků v k.ú. Lhotka u Vítkova, okres Opava

71 000,-Kč

Vloženo: 5.3.2021 14:02 | Číslo dražby: 57435

Dražba začala 05.05.2021 09:00:00 Dražba skončila 05.05.2021 10:05:18
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
193 EX 01983 / 18 - II
Počáteční cena:
35 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
70 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Vítkov
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

Předmětem ocenění jsou pozemky parc. č. 362 lesní pozemek, parc. č. 363 lesní pozemek a parc. č. 366/2 lesní pozemek, které na sebe navazují a jsou součátí lesního porostu v oblasti Nízký Jeseník v katastrálním území Lhotka u Vítkova, cirka 500 m severovýchodně od zastavěného území. Pozemky jsou umístěny ve svahu a jsou přístupné po lesní cestě. Porost odpovídá platným lesním hospodářským osnovám. Nejsou zde viditelné souše, ani poškození porostu kůrovcem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Opavě ze dne 18.04.2018, číslo jednací 34 EXE 1658/2018-16, podle pravomocného a vykonatelného elektronického platebního rozkazu ze dne 21.09.2017, číslo jednací EPR 200794/2017-5 k uspokojení pohledávky oprávněného Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, práv. zast. advokátem Mgr. Tomáš Pertot, společník ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem V jámě 699/1, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 73612651
proti povinnému
Veronika Polášková, bytem Čermná Ve Slezsku č.p. 49, Čermná Ve Slezsku, PSČ: 749 01, dat. nar.: 31.08.1987

2. předkupní právo

PSmluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33867805.05.2021 09:00:180,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:21:261 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:22:361 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.33851805.05.2021 09:23:051 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:24:071 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.33713205.05.2021 09:24:392 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:25:161 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.33713205.05.2021 09:25:597 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.33713205.05.2021 09:26:061 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:27:091 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:31:241 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:31:311 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:36:301 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:36:471 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:41:301 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:41:411 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:44:071 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:44:501 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:45:001 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:46:121 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:47:161 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:47:331 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:49:151 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:49:351 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:51:331 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:52:431 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:55:011 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 09:58:471 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.33802005.05.2021 09:59:081 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.33867805.05.2021 10:00:181 000,-Kč71 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č. 338678

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.05.2021 v 10:05:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.338678
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 71 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.05.2021 v 10:05:18

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.