Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

id 1/2 RD se zahradou ve Vracově

440 000,-Kč

Vloženo: 5.3.2021 17:59 | Číslo dražby: 57437

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
009 EX 01010 / 17 - 359
Cena stanovena znalcem:
440 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Vracov
Podíl:
1/2
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
1
Počet nadzemních podlaží:
1
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je id 1/2 nepodsklepeného jednopodlažního řadového domu v obci Vracov. Dispozice domu je 3+1, půdorys do L. Příslušenství domu jsou vedlejší stavby - průjezd, hospodářská část ve dvoře a na zahradě, přípojky inženýrských sítí, zemní sklep, suché wc, oplocení.

Z důvodu INSOLVENCE povinného odročeno na neurčito.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 1010/17 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ
41197518 proti povinnému: PAVEL KOUTNÝ, Ernestovská 322, 69642, Vracov, nar.13.01.1982, IČ 74231464 ve výši 105 836,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

id ½ pozemků p.č. 3635 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – rod. dům č.p. 322 v části
obce Vracov, a p.č. 3636 orná půda, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec a katastrální území Vracov na listu vlastnictví č. 1204

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies