Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Javůrek

3 791 000,-Kč

Vloženo: 16.3.2021 8:18 | Číslo dražby: 57505

Dražba začala 12.05.2021 10:00:00 Dražba skončila 12.05.2021 11:21:41
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
163 EX 00333 / 20 - 91
Počáteční cena:
2 480 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 720 000,-Kč
Dražební jistota:
221 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Javůrek
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
zapsané v katastru nemovitostí pro okres Brno-venkov, obec Javůrek a katastrální území Javůrek na listu vlastnictví č. 173 jako vlastnictví povinného, a to:
-parc.č. 148 zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba Javůrek,č.e. 3,rod.rekr.
-parc.č. 946/1 trvalý travní porost
-parc.č. 946/2 zahrada

Nemovitá věc se nachází v Přírodním parku Údolí Bílého potoka (vyhlášen byl v roce 1992, avšak již od roku 1978 je tato oblast vyhlášena jako oblast klidu). Jedná se o oblíbené údolí řeky, kde jsou značené trasy stezek a cyklostezek. V údolí Bílého potoka se nachází rekreační středisko Hálův mlýn určené pro především
letní rekreaci.Přístup k nemovité věci je možný z polní/lesní cesty s nezpevněným povrchem na p.p.č. 1046 (ve vlastnictví
obce Javůrek) a přes pozemek p.č. 947/1 (vlastník – ČR – Lesy ČR). Vzdálenost ze středu obce až k nemovité věci je 1300 m (přístupné 19 minut pěšky). Nemovitost není přístupná dojezdem osobními
automobily. Z opačné strany je přístup od obce Lažánky možný brodem přes Bílý potok, ale přes cizí pozemky, což není umožněno (parcely jsou ve vlastnictví akad. soch. Zdeňka Řehoříka). Vzdálenost k souvisle zastavěnému území obce je asi 850 m.
Rekreační chalupa leží na poz. parcele č. St. 148 o výměře 134 m2 v zastavěném území obce Javůrek, v mírném svahu východním směrem, příjezd ke stavbě je po nezpevněné cestě.

Rekreační objekt je samostatně stojící stavbou s jedním nadzemním podlaží, více jak z ½ podsklepený, s částečně upraveným podkrovním prostorem a se sedlovou střechou.
1. PP: garáž, sklad, technický prostor, prostor dom. vodárny, schodiště
1. NP: 2x hala, předsíň, obytná místnost, kuchyně, koupelna/WC
podkroví: prostor vedle schodů, chodba, 3x pokoj
Stavba rekreační chalupy je připojena na tyto IS: elektrickou zemní přípojkou na veřejný rozvod el. energie, dále jen stavba zásobována vodou z vlastní vrtané studny a odkanalizována je do vlastní plastové jímky na vyvážení.
Doložená dokumentace stávajícího stavu je z června roku 1983. Znalec předpokládá, že stavba vznikla v 80.
letech 20. století. Přístavba a rekonstrukce pak proběhla před 20 lety.Rekonstrukce rekreační chalupy, spolu se zateplením stavby v systému ETICS a s rekonstrukcí střechy je zřejmě z období let 2000-2005. Rovněž došlo k provedení přístavby směrem k západní straně (nacházejí se tam dvě vstupní haly). Vnitřní stavební úpravy rekreační chalupy pocházejí zřejmě rovněž z tohoto období.
Později již došlo k minimu stavebních úprav.V roce 2019 vlivem zamrznutí vody v teplovodním systému došlo k havárii vytápění (dosud nebyl systém teplovodního vytápění obnoven). Dle sdělení nájemce dochází k zatékání střešním pláštěm.Vedle hlavní stavby je vybudována stavba vedlejší. Jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím a s plochou střechou. Stavba je zčásti pod terénem. Na ploché střeše je výstup z chalupy, slouží jako terasa s ker. dlažbou. Bleskosvod není nainstalován.Vedlejší stavba vznikla později než v roce 1987 a dle použitých stavebních materiálů je její stáří asi 15-20 let.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. Ing. Monika Michlová
Štefánikova 1977/9
Nový Jičín
741 01
tel: 558 847 012
email: zde
dat. schránka: 5phtq8y odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34099012.05.2021 10:20:090,-Kč2 480 000,-Kč
Dražitel č.34046712.05.2021 10:21:411 000,-Kč2 481 000,-Kč
Dražitel č.34099012.05.2021 10:46:011 000,-Kč2 482 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 10:49:281 000,-Kč2 483 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 10:55:2010 000,-Kč2 493 000,-Kč
Dražitel č.34099012.05.2021 10:57:251 000,-Kč2 494 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 10:57:4310 000,-Kč2 504 000,-Kč
Dražitel č.34099012.05.2021 10:59:311 000,-Kč2 505 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 11:00:2830 000,-Kč2 535 000,-Kč
Dražitel č.34099012.05.2021 11:03:291 000,-Kč2 536 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 11:03:5950 000,-Kč2 586 000,-Kč
Dražitel č.34107612.05.2021 11:04:281 000,-Kč2 587 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 11:06:16100 000,-Kč2 687 000,-Kč
Dražitel č.34107612.05.2021 11:07:241 000,-Kč2 688 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 11:08:32200 000,-Kč2 888 000,-Kč
Dražitel č.34107612.05.2021 11:08:391 000,-Kč2 889 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 11:10:33300 000,-Kč3 189 000,-Kč
Dražitel č.34107612.05.2021 11:10:411 000,-Kč3 190 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 11:13:35300 000,-Kč3 490 000,-Kč
Dražitel č.34107612.05.2021 11:15:251 000,-Kč3 491 000,-Kč
Dražitel č.33890712.05.2021 11:16:41300 000,-Kč3 791 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.05.2021 v 11:21:41

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.338907
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 791 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.05.2021 v 11:21:41

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.