Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Opakovaná dražba průmyslového areálu okr. Ústí nad Labem

1 295 000,-Kč

Vloženo: 18.3.2021 14:10 | Číslo dražby: 57534

Dražba začne 08.06.2021 13:00:00 za 27 dní, 11 hodin, 36 minut a 41 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
002 EX 02574 / 14 - 113
Počáteční cena:
1 295 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 180 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Povrly
Podíl:
100%

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Průmyslový areál bývalé papírny se nachází v obci Povrly v části obce Neštědice. Leží při komunikaci Ústí nad Labem – Děčín, souběžně probíhá železniční trať. Poloha nemovitosti z hlediska dopravní dostupnosti je velmi dobrá, v blízkosti je krajské město Ústí nad Labem. Areál se nachází na mírně svažitém jižním pozemku.
Vjezd do areálu je z jihovýchodní strany, kde stojí na pozemku parc. č. 26 budova č.p. 27, která byla využívaná jako vrátnice a budova pro administrativu, sklad a kotelna. Naproti vrátnici je bývalá garáž a parkovací stání.
Hlavní výrobní a skladové budovy areálu se nachází na pozemku parc. č. 14. Jedná se o soustavu hal, budov s měnícími se počty podlaží, které byly v různém období přistavovány, dostavovány a vzájemně propojeny. Vzhledem k absenci jakékoli projektové dokumentace a zaměření skutečného stavu, jsou výměry jednotlivých budou považovány za orientační.
Obvodová konstrukce budov je převážně zděná z cihelného zdiva tloušťky 45-60 cm, v části je betonový skelet. Stropy jsou převážně z I profilů, střechy kombinované sedlové a pultové s dřevěnými vazníky a prkenným pobitím. Plechová krytina byla odstraněna a zcizena. Podlahy jsou betonové, omítky vápenné. Vnitřní vybavení bylo převážně demontováno a zcizeno.
Hlavní administrativní budova je postavena na pozemku parc. č. 15. Jedná se o částečně podsklepenou dvoupodlažní budovu s částečně využitým podkrovím. Prostor je rozdělený na jednotlivé kanceláře.
Obvodová konstrukce budovy je zděná z cihelného zdiva tloušťky 45-60 cm, střecha je sedlová s prkenným pobitím. Plechová krytina byla odstraněna a zcizena. Podlahy jsou betonové, omítky vápenné. Vnitřní vybavení bylo převážně demontováno a zcizeno.
Při místním šetření nebylo možné zjistit stav a funkčnost přípojek vody, kanalizace a elektřiny.
Stáří budov je odhadováno na 115 let, v průběhu let byly budovy dostavovány a modernizovány. O těchto úpravách nejsou dochovány žádné doklady. K datu ocenění jsou budovy nevyužívané (cca 3 roky). Veškeré vnitřní vybavení bylo demontováno a zcizeno, rovněž tak velká část použitelných materiálů. (např. plech ze střech budov, vytrhané kabely elektřiny). Stávající technický stav budov je velmi špatný a pro další možné využití je nutná kompletní rekonstrukce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 2
JUDr. Aleš Bayer
Kateřinská 13
Praha 2
120 00
tel: +420 296 325 556
email: zde
dat. schránka: ic6g77w odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala