Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Žleby

2 432 000,-Kč

Vloženo: 22.3.2021 11:13 | Číslo dražby: 57548

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
180 EX 00193 / 18 - 222
Cena stanovena znalcem:
2 432 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kutná Hora
Město:
Žleby
Typ domu:
patrový
Počet podlaží:
2
Počet nadzemních podlaží:
2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
-parc.č. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,součástí je stavba č.p. 75
Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
- Objekt garáže na p.č. St. 53,
- Oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky ing. sítí.

Celkový popis nemovité věci Předmětem ocenění je nemovitost - pozemek parc.č. St. 53 jehož součásti je stavba: Žleby, č.p. 75, bydlení vše s příslušenstvím vše v katastrálním území Žleby, obcc Žleby, okres Kutná Hora, zapsáno na LV č. 11. Nemovitost - se nachází v zastavěné části obce Žleby, okr. Kutná Hora na ul. Ke Hrázi. Objekt č.p. 75 s příslušenstvím a oceňovaný pozemek parc.č. St. 53 tvoří spolu jednotný funkční celek. Nemovitost se nachází v povodňové zóně. Dle informací povinného není oceňovaný objekt č.p. 75 povinným v současnosti trvale obýván. Objekt bydlení č.p. 75 - jedná se o zděný samostatně stojící objekt, se dvěma nadzemnimi podlažimi s šikmou polovalbovou střechou s nedokončeným podkrovím. Objekt má přibližně obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou cca 182m2. V 1.NP objektu byla započata rekonstrukce - byly provedeny demontáže a bouraci práce - odstranění podlahových krytin, části vnitřních omítek, vnitřních dveři, demontáže vnitních instalací. Nově byly zčásti provedeny hrubé rozvody elektro (nedokončeno). V 1.NP se nachází celkem hlaví vstup se schodiště, šest místností, sklad. Užitná plocha cca 120m2. Ve 2.NP objektu se nacházi bytová jednotka 3+1 - 3xpokoj, koupelna s WC, kuchyně, WC, chodba se schodištěm. Bytová jednotka není ke dni ocenění uživána, ani běžné užívání neumožňuje - nefunkční rozvody vody, odpadů, nefunkční vytápění (vše poškozeno vlivem mrazü), v koupelně byly odstraněny ker. obklady. Užitná plocha cca 132m2. Nástavba podkroví byla dle sdělení provedena v letech 2010 až 2013 - nová konstrukce krovu s novou střešní krytinou. Podkrovi se nacházi v "hrubé fázi" - bez podlah, omítek, vnitřních instalaci, atd. Užitná plocha podkroví je cca 155m2. V letech 2010 až 2013 byly také na objektu vyměněna okna za dřevěná euro. Objekt je založen na kamenných základech, svislé konstrukce jsou zděné ze smíšených materiálů (kámen, cihla, podkroví je vyzděno z cihel typu Therm, stropy dřevěné trámové nebo klenbové, střecha šikmá, krytina keramická bobrovka, klempitské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná. Celková užitná plocha cca 407m2. Oceñovaný objekt je napojen na ing. sitě (plyn, voda, elektro). Přislušenství - objektu č.p. 75 tvoří: - objekt garáže na p.č. St. 53. Garáž je přistavěna k jihozápadní štitové zdi objektu č.p. 75. Garáž je -3. zděná jednopodlažní s plochou střechou, vrata jsou kovová oteviravá. Zastavěná plocha garáže je cca 18m2. - oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky ing. sítí; Oceñované pozemky jsou rovinaté, jsou oplocené, mají nepravidelný protáhlý tvar. Nezastavěná část pozemků je užívána jako zahrada. 6. Obsah znaleckého posudku 1) Administrativní ocenění nemovitosti - dle platného cenového předpisu 1. Objekt bydlení č.p. 75

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33a
Praha 6
160 00
tel: +420 606 710 393
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies