Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Nový Knín, podíl 1/8

136 000,-Kč

Vloženo: 26.3.2021 9:41 | Číslo dražby: 57590

Dražba začala 05.05.2021 11:00:00 Dražba skončila 05.05.2021 12:21:16
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 00855 / 13 - 721
Počáteční cena:
30 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
45 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Příbram
Město:
Nový Knín
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné a kovové s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 277 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocený zděným a kovovým plotem s podezdívkou. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemek parc. č. 918/60 je od stavebního pozemku parc. č. St. 131 oddělený komunikací. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 54 m2. Pozemek je část komunikace. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 918/4 ve vlastnickém právu Středočeského kraje. K nemovité věci náleží součásti a příslušenství: IS, zpevněné plochy, porosty, oplocení.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 11:08:240,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 11:13:162 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 11:40:482 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 11:42:012 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.33404805.05.2021 11:44:192 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 11:49:552 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.33993905.05.2021 11:55:292 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 11:55:452 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.33993905.05.2021 11:58:166 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 11:59:262 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 12:00:192 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:00:280,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.33993905.05.2021 12:00:546 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:01:552 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 12:03:092 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.33993905.05.2021 12:03:158 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:03:322 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.33993905.05.2021 12:03:5316 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:04:092 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:04:340,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.33993905.05.2021 12:04:358 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:04:512 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:05:090,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:05:182 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:05:300,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 12:07:152 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:07:490,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:07:512 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:08:140,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:10:032 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:10:250,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:13:132 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:13:210,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:15:012 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:15:110,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.33919205.05.2021 12:15:292 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.33887705.05.2021 12:15:5320 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.333856 (spoluvlastník)05.05.2021 12:16:160,-Kč136 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.05.2021 v 12:21:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.333856
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 136 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.05.2021 v 12:21:16

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.