Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Mistřice, k.ú. Mistřice I, okres Uherské Hradiště

43 467,-Kč

Vloženo: 29.3.2021 13:18 | Číslo dražby: 57609

Dražba začala 06.05.2021 13:00:00 Dražba skončila 06.05.2021 13:46:59
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 14051 / 19 - 65
Počáteční cena:
30 467,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
45 700,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Mistřice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Olomouc, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha – Libeň, IČ: 47114975, proti povinnému MIKULÁŠTÍK Petr, č.p. 83, 687 12 Mistřice, IČ: 03557847, nar. 9.3.1975, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 14051/19-65.

Oceňované pozemky jsou situovány mimo souvisle zastavěnou část obce, jihovýchodně od okraje obce, ve vzdálenosti cca 2 km. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemek parc.č. 2627/41 je veden jako ostatní plocha a nachází se na něm část polní cesty, pozemek parc.č. 2627/105 je veden jako orná půda a je součástí zemědělského pole.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

ydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou:
- pachtovní právo na základě Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 1.1.2012 uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem obchodní společností AGRI-M spol. s r.o., IČ: 44018720, č.p. 414, 687 12 Mistřice.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33782906.05.2021 13:00:180,-Kč30 467,-Kč
Dražitel č.33955506.05.2021 13:12:061 000,-Kč31 467,-Kč
Dražitel č.34019006.05.2021 13:13:541 000,-Kč32 467,-Kč
Dražitel č.33955506.05.2021 13:22:201 000,-Kč33 467,-Kč
Dražitel č.34019006.05.2021 13:28:371 000,-Kč34 467,-Kč
Dražitel č.33419106.05.2021 13:29:131 000,-Kč35 467,-Kč
Dražitel č.33955506.05.2021 13:29:421 000,-Kč36 467,-Kč
Dražitel č.33419106.05.2021 13:30:291 000,-Kč37 467,-Kč
Dražitel č.33955506.05.2021 13:30:571 000,-Kč38 467,-Kč
Dražitel č.33419106.05.2021 13:33:301 000,-Kč39 467,-Kč
Dražitel č.34019006.05.2021 13:35:181 000,-Kč40 467,-Kč
Dražitel č.33419106.05.2021 13:38:151 000,-Kč41 467,-Kč
Dražitel č.33955506.05.2021 13:39:371 000,-Kč42 467,-Kč
Dražitel č.33731706.05.2021 13:41:591 000,-Kč43 467,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.05.2021 v 13:46:59

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.337317
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 43 467,-Kč

Zveřejněno dne 06.05.2021 v 13:46:59

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.