Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/2 pozemků (vinice, orná půda) se zahradní chatkou v obci Ždánice, okr. Hodonín

93 930,-Kč

Vloženo: 31.3.2021 11:03 | Číslo dražby: 57638

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 07404 / 10 - 213
Cena stanovena znalcem:
93 930,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Ždánice
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 2173/6, 2238/16 a 2239/20 - Pozemky se nacházejí před oplocením, které je umístěno na jihovýchodní hranici p.č. 2238/16 s pozemky p.č. 2204 a p.č. 2206, a jsou tak součástí veřejně přístupného prostranství. Na pozemcích p.č. 2173/6 a p.č. 238/16 se nacházejí nezpevněné cesty a pozemek p.č. 2239/20 tvoří zelený pás mezi nimi se třemi ovocnými stromy. Terén je v místě středně svažitý a zvedá se od jihovýchodu k severozápadu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2204 a 2206 - Pozemky jsou ze tří stran společně oploceny a v jejich horní části je na nich postavena chatka, která není zapsána v katastru nemovitostí (v katastrální mapě je pouze zakreslen obrys určité stavby, ovšem s menší zastavěnou plochou). Za chatkou, směrem po svahu dolů je vysazen vinohrad a uprostřed šířky na rozhraní pozemků několik starých ovocných stromů. Chatka je zřejmě částečně podsklepená, přízemní, se sedlovou střechou a pultovými střechami nad přístavbami. Konstrukce stavby je převážně dřevěná. Krytina střech je z pálených tašek a vlnitého plechu. Z vnější strany je přistavěn komín. Zastavěná plocha chaty byla odhadnuta s využitím letecké mapy na 25 m2. Bližší informace o stavbě nebylo možno zjistit. Stavba se jeví jako užívaná, ovšem její stav není příliš dobrý. Další příslušenství na těchto pozemcích, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří oplocení z vlnitého plechu, plechová vstupní branka, oplocení z pletiva, oplocení z ocelových rámu s pletivem, zpevněné plochy z betonových dlaždic tvořící dvorek u chaty, schody od branky na dvorek, předložené schody ke vstupu do chaty a zahradní sklad. Terén je v místě středně svažitý a klesá od chaty k jihovýchodu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2205 a 2207 - Tyto pozemky navazují na pozemky výše uvedené, společně tvoří protáhlý obdélník a táhnou se dále dolů po svahu jihovýchodním směrem. Užívány jsou jako zahrada. Část je zatravněna, část zorána a největší část zaujímají ovocné stromy různého druhu a stáří, které jsou místy ve skupinách provizorně oploceny. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies