Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

1/2 pozemků (orná půda, louka) v obci Ždánice, okr. Hodonín

95 981,-Kč

Vloženo: 31.3.2021 11:11 | Číslo dražby: 57641

Dražba začala 06.05.2021 13:00:00 Dražba skončila 06.05.2021 14:34:36
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 07404 / 10 - 214
Počáteční cena:
40 981,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
61 471,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Ždánice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ARGEMON INVEST s.r.o., Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 28067592, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 66246971, proti povinnému DVOŘÁK Josef, Městečko 787/, 696 32 Ždánice, IČ: 18183701, nar. 7.12.1958, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 7404/10-214.

Pozemek parc.č. 1181/36 - Pozemek je součástí pásu zeleně s příkopem podél silnice č. 431, a to po její levé straně ve směru ze Ždánice na Bučovice. Na pozemek částečně přesahuje porost z přilehlého lesa. Tvar pozemku a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2472/42 a 2472/45 - Pozemky jsou součástí většího lánu zemědělsky obdělávané půdy, který leží severně od Ždánice po pravé straně silnice č. 431 ve směru na Bučovice. Pozemky jsou od sebe vzdáleny přibližně 35 m. Terén je v místě mírně svažitý. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2473/42 a 2473/45 - Pozemky byly dříve zřejmě součástí cesty, která vedla po linii terénního zlomu mezi zemědělskými pozemky. V současné době jsou pozemky částečně porostlé náletovou vegetací. Terén je v místě mírně svažitý. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2489/2, 2489/13 a 2491/3 - Pozemky jsou součástí lokality užívané jako pastviny. Na pozemcích se částečně nachází travní porost, ale ve významné míře jsou porostlé neudržovanými dřevinami, převážně keři. Terén je v místě středně svažitý, přičemž se zvedá od východu k západu a pozemky jsou podélně orientovány ve stejném směru. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Antonín Dohnal (nyní JUDr. Alan Havlice), soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 12.4.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.800,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 24.7.2012 pohledávky ve výši 1.022,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Antonín Dohnal (nyní JUDr. Alan Havlice), soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 2.11.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.800,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 13.11.2012 pohledávky ve výši 2.044,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 13.11.2012 pohledávky ve výši 1.022,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, se sídlem tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, právně zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, IČ: 40957140, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, přihlásil dne 13.11.2012 pohledávky ve výši 1.022,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 09813519, Cejl 107, 602 00 Brno, přihlásil dne 30.3.2021 pohledávky v celkové výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 09813519, Cejl 107, 602 00 Brno, přihlásil dne 30.3.2021 pohledávky v celkové výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 6.4.2021 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, IČ: 61187836, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, přihlásil dne 7.4.2021 pohledávky v celkové výši 7.986,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 0 Klatovy, přihlásil dne 8.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 0 Klatovy, přihlásil dne 8.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 0 Klatovy, přihlásil dne 8.4.2021 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 9.4.2021 pohledávky v celkové výši 2.613,67 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, přihlásil dne 16.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 95.065,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 12.073,00 Kč žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.4.2021 pohledávky v celkové výši 12.612,37 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.4.2021 pohledávky v celkové výši 13.080,89 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování – odd. exekucí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, přihlásil dne 20.1.2021 pohledávky v celkové výši 7.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Solidní finance a.s., IČ: 29235871, se sídlem Slavíčkova 827/1a, Brno, přihlásil dne 20.4.2021 pohledávky ve výši 3.066,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 21.4.2021 pohledávky v celkové výši 7.067,14 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování – odd. exekucí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, přihlásil dne 22.4.2021 pohledávky v celkové výši 2.400,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, adresa pro doručování: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování – odd. exekucí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, přihlásil dne 23.4.2021 pohledávky v celkové výši 500,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Adam Ptašnik, nar. 9.6.1980, Jugoslávská 2811/27, 700 30 Ostrava, právně zast. Mgr. Hanou Bočkovou, advokátkou, IČ:73321737, se sídlem Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava, přihlásil dne 23.4.2021 pohledávky v celkové výši 4.147,62 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 23.4.2021 pohledávky v celkové výši 6.007,30 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno-střed, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 3653/1, 695 51 Hodonín, přihlásil dne 26.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 22.485,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 20.760,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 163/57, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 26.4.2021 pohledávky v celkové výši 5.998,22 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásil dne 30.4.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 440.034,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 529.609,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem, IČ: 66246971, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, přihlásil dne 6.5.2021 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 124.731,79 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 13.346,84 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Řízení do 31.12.2012
Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33793806.05.2021 13:04:430,-Kč40 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:06:411 000,-Kč41 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:09:261 000,-Kč42 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:10:191 000,-Kč43 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 13:11:351 000,-Kč44 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:15:531 000,-Kč45 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:16:211 000,-Kč46 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:17:421 000,-Kč47 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:18:051 000,-Kč48 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 13:24:381 000,-Kč49 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:25:481 000,-Kč50 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 13:27:481 000,-Kč51 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:28:371 000,-Kč52 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:29:131 000,-Kč53 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:29:341 000,-Kč54 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:29:481 000,-Kč55 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:29:581 000,-Kč56 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:30:031 000,-Kč57 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 13:31:561 000,-Kč58 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:32:121 000,-Kč59 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:34:241 000,-Kč60 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:34:471 000,-Kč61 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:35:101 000,-Kč62 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:35:431 000,-Kč63 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:36:351 000,-Kč64 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:39:121 000,-Kč65 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:39:341 000,-Kč66 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:40:321 000,-Kč67 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:41:011 000,-Kč68 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 13:41:281 000,-Kč69 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:42:481 000,-Kč70 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:43:501 000,-Kč71 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:44:161 000,-Kč72 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:46:031 000,-Kč73 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:46:551 000,-Kč74 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:47:331 000,-Kč75 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:48:081 000,-Kč76 981,-Kč
Dražitel č.33914706.05.2021 13:48:311 000,-Kč77 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:50:141 000,-Kč78 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 13:50:571 000,-Kč79 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:51:341 000,-Kč80 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 13:55:211 000,-Kč81 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 13:56:071 000,-Kč82 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 14:00:141 000,-Kč83 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 14:00:281 000,-Kč84 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 14:03:231 000,-Kč85 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 14:04:581 000,-Kč86 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 14:07:221 000,-Kč87 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 14:09:141 000,-Kč88 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 14:12:151 000,-Kč89 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 14:15:481 000,-Kč90 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 14:17:561 000,-Kč91 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 14:22:001 000,-Kč92 981,-Kč
Dražitel č.34018906.05.2021 14:25:201 000,-Kč93 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 14:27:411 000,-Kč94 981,-Kč
Dražitel č.33793806.05.2021 14:29:361 000,-Kč95 981,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.05.2021 v 14:34:36

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.337938
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 95 981,-Kč

Zveřejněno dne 06.05.2021 v 14:34:36


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.