Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 3721 m2, Třebětín u Letovic

100 000,-Kč

Vloženo: 31.3.2021 11:29 | Číslo dražby: 57643

Dražba začala 06.05.2021 10:00:00 Dražba skončila 06.05.2021 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
185 EX 00255 / 17 - 421
Počáteční cena:
100 000,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
150 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Blansko
Město:
Letovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitých věcí se nenařizuje.

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 952/22 lesní pozemek o výměře 3721 m2
To je zapsáno na LV 1823, kat.území Třebětín u Letovic, obec Letovice, okres Blansko.

Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. Jde o lesní pozemek s trvalými porosty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 441/14
Olomouc
77900
tel: 730 895 831
email: zde
dat. schránka: pyz4snu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).