Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

1/2 bytu 2+1 v obci Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

705 111,-Kč

Vloženo: 1.4.2021 15:27 | Číslo dražby: 57656

Dražba začala 06.05.2021 13:00:00 Dražba skončila 06.05.2021 13:32:22
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 32087 / 07 - 261
Počáteční cena:
406 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
609 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Rychnov nad Kněžnou
Město:
Vamberk
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného A.P.C. Four s.r.o., V celnici 1031/4, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 09022902, zast. Lošan Marek, Mgr., advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 69258121, proti povinnému KRČOVÁ Eva, Spojovací 204/18, 190 00 Praha – Vysočany, IČ: 67643248, nar. 17.2.1975, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 32087/07-261.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 39 jednotek (13 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 837/322 se nachází v budově č.p. 837 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, spíže, předsíně, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 39 jednotek (13 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 837/322 se nachází v budově č.p. 837 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, spíže, předsíně, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Spoluvlastnické právo

Spoluvlastnické právo bylo uplatěno.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:03:240,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.33888206.05.2021 13:05:501 000,-Kč407 000,-Kč
Dražitel č.33985806.05.2021 13:07:0114 000,-Kč421 000,-Kč
Dražitel č.33915306.05.2021 13:07:322 000,-Kč423 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:07:530,-Kč423 000,-Kč
Dražitel č.33985806.05.2021 13:12:0977 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.33915306.05.2021 13:13:021 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:14:140,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.34012106.05.2021 13:19:311 000,-Kč502 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:19:561 000,-Kč503 000,-Kč
Dražitel č.33996106.05.2021 13:20:241 000,-Kč504 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:20:360,-Kč504 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:21:311 000,-Kč505 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:21:510,-Kč505 000,-Kč
Dražitel č.33985806.05.2021 13:22:1095 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:22:201 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:22:341 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:22:441 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:23:151 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:23:231 000,-Kč605 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:23:391 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:24:091 000,-Kč607 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:24:260,-Kč607 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:24:341 000,-Kč608 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:24:560,-Kč608 000,-Kč
Dražitel č.33884906.05.2021 13:25:001 000,-Kč609 000,-Kč
Dražitel č.33985806.05.2021 13:25:1392 000,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:25:181 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.33996106.05.2021 13:25:321 111,-Kč703 111,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:25:470,-Kč703 111,-Kč
Dražitel č.33915306.05.2021 13:27:132 000,-Kč705 111,-Kč
Dražitel č.338935 (spoluvlastník)06.05.2021 13:27:220,-Kč705 111,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.05.2021 v 13:32:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.338935
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 705 111,-Kč

Zveřejněno dne 06.05.2021 v 13:32:22


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.