Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 5321 m2, Butoves, podíl 1/8

22 000,-Kč

Vloženo: 7.4.2021 9:27 | Číslo dražby: 57670

Dražba začala 05.05.2021 10:00:00 Dražba skončila 05.05.2021 10:50:21
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 EX 02200 / 13 - 336
Počáteční cena:
16 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
24 000,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Jičín
Město:
Butoves
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 99 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín, pro obec a katastrální území Butoves, a to ideální
spoluvlastnický podíl povinné ve výši 1/8 k pozemku
parc.č.203/6, o výměře 3969 m2 – orná půda,
parc.č.204/4, o výměře 1352 m2 – orná půda.

Jedná se o spoluvlastnický podíl k zemědělsky obhospodařovaným pozemkům

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 5.5.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.337647 (spoluvlastník)05.05.2021 10:09:220,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.33911405.05.2021 10:21:051 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.337292 (spoluvlastník)05.05.2021 10:24:430,-Kč17 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.33911405.05.2021 10:25:531 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.337647 (spoluvlastník)05.05.2021 10:27:500,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.33911405.05.2021 10:28:191 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.337647 (spoluvlastník)05.05.2021 10:37:170,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.33911405.05.2021 10:37:221 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.337292 (spoluvlastník)05.05.2021 10:38:310,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.33911405.05.2021 10:41:371 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.337292 (spoluvlastník)05.05.2021 10:44:280,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.33911405.05.2021 10:45:211 000,-Kč22 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.05.2021 v 10:50:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.339114
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 22 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.05.2021 v 10:50:21

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.