Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 302 m2, Butoves, podíl 1/15

16 000,-Kč

Vloženo: 7.4.2021 10:17 | Číslo dražby: 57671

Dražba začala 05.05.2021 11:00:00 Dražba skončila 05.05.2021 11:45:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
108 EX 02200 / 13 - 337
Počáteční cena:
16 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
24 000,-Kč
Dražební jistota:
3 500,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Jičín
Město:
Butoves
Podíl:
1/15
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 244 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín, pro obec a katastrální území Butoves, a to ideální
spoluvlastnický podíl povinné ve výši 1/15 k
-parc.č.8 o výměře 302 m2 – zahrada.

Jedná se o spoluvlastnický podíl k pozemku vedeném jako zahrada. Pozemek je neudržovaný, ve funkčním celku s pozemkem parc.č. 98, který je ve vlastnictví spoluvlastníka draženého pozemku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 5.5.2021

Dokument 1

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).