Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Žirovnice, podíl 1/14

53 000,-Kč

Vloženo: 7.4.2021 11:22 | Číslo dražby: 57675

Dražba začala 05.05.2021 13:20:00 Dražba skončila 05.05.2021 14:05:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 EX 05009 / 19 - 079
Počáteční cena:
53 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
80 000,-Kč
Dražební jistota:
13 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Pelhřimov
Město:
Žirovnice
Podíl:
1/14
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 364 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec a katastrální území Žirovnice, a to ideální
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 k
pozemku St.346, o výměře 274 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p.336, část obce Žirovnice, na St.346, pozemku
- parc.č.220/5, o výměře 161 m2 – zahrada,
- parc.č.654/17, o výměře 50 m2 – ostatní plocha,
- parc.č.3691/135, o výměře 38 m2 – ostatní plocha.

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k rodinnému domu a pozemkům nacházející se v zastavěné části města Žírovnice v ulici Počátecká v obytné zástavbě. Dům je řadový, vnitřní, částečně podsklepený, přízemní s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá průměrné údržbě. Dům je o dispozici 2+1. V koupelně se nachází vana a WC. Garážové stání se nachází v průjezdu. K domu patří oplocená zahrada, na zahradě se nachází 2 dřevěné kolny. Z inženýrských sítí je
nemovitost napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, plynovod je v ulici. Studna je společná se sousedem. Vytápění domu je akumulačními kamny. Pozemek parc.č St. 346 je zčásti zastavěn domem a dřevěnou kolnou, zbývající část tvoří zahrada. Zbývající dražené pozemky na sebe navazují. Přístup k nemovitostem je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 5.5.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33888105.05.2021 13:22:550,-Kč53 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.05.2021 v 14:05:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.338881
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 53 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.05.2021 v 14:05:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.