Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 18039 m2, Městečko u Křivoklátu, podíl 1/2 a 1/2

380 280,-Kč

Vloženo: 12.4.2021 12:04 | Číslo dražby: 57704

Dražba začala 20.05.2021 10:00:00 Dražba skončila 20.05.2021 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
069 EX 00002 / 20 - 7
Počáteční cena:
380 280,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
380 280,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Městečko
Podíl:
1/2 a 1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Bližší informace o dražbě na tel.č. 602 552 474. Technická podpora: 774 740 636.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly na nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:
Podíl dlužníka: 1/2 (disponuje ins. správce jako navrhovatel 1/)
-parc.č 345/6 orná půda o výměře 618 m2
-parc.č.349/6 lesní pozemek o výměře 461 m2
-parc.č. 417 lesní pozemek o výměře 489 m2
-parc.č. 418 trvalý travní porost o výměře 7636 m2
-parc.č. 484/2 lesní pozemek o výměře 1097 m2
-parc.č. 485 lesní pozemek o výměře 2172 m2
-parc.č. 584 ostatní plocha o výměře 588 m2
-parc.č. 606/1 ovocný sad o výměře 878 m2
-parc.č. 615/2 trvalý travní porost o výměře 510 m2

Podíl spoluvlastníka: 1/2 (navrhovatel 2/)
-parc.č 345/6 orná půda o výměře 618 m2
-parc.č.349/6 lesní pozemek o výměře 461 m2
-parc.č. 417 lesní pozemek o výměře 489 m2
-parc.č. 418 trvalý travní porost o výměře 7636 m2
-parc.č. 484/2 lesní pozemek o výměře 1097 m2
-parc.č. 485 lesní pozemek o výměře 2172 m2

Všechny nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, kód: 212.Nemovitosti a spoluvlastnické podíly tvoří jeden související hospodářský, a tedy i dražební celek.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).