Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 3471 m2, Kněžpole u Uherského Hradiště, podíl 1/3

42 000,-Kč

Vloženo: 15.4.2021 10:52 | Číslo dražby: 57735

Dražba začala 20.05.2021 10:00:00 Dražba skončila 20.05.2021 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
185 EX 01443 / 14 - 364
Počáteční cena:
36 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
54 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Kněžpole
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí pro okres Uherské Hradiště, obec Kněžpole a katastrální území Kněžpole u Uherského Hradiště na listu vlastnictví č. 803 jako podílové spoluvlastnictví povinného, podíl o velkosti id 1/3, a to:
-parc.č. 2261/2 orná půda o výměře 3471 m2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 441/14
Olomouc
77900
tel: 730 895 831
email: zde
dat. schránka: pyz4snu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34095920.05.2021 10:00:190,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.34279720.05.2021 10:12:501 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.34095920.05.2021 10:13:371 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.34279720.05.2021 10:16:541 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.34095920.05.2021 10:27:531 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.34279720.05.2021 10:33:071 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.34095920.05.2021 10:35:391 000,-Kč42 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.05.2021 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.340959
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 42 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.05.2021 v 11:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.