Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 631 m2, Zdounky

734 000,-Kč

Vloženo: 19.4.2021 8:25 | Číslo dražby: 57753

Dražba začala 19.05.2021 11:00:00 Dražba skončila 19.05.2021 13:18:30
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
164 EX 03243 / 20 - 99
Počáteční cena:
384 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
576 000,-Kč
Dražební jistota:
110 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Zdounky
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Předmětný pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Zdounky. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 631 m2. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zděným domem a na východní a západní
straně zpevněnou cestou. V době vyhotovení znaleckého posudku byly travnaté pozemky nevyužívané.
K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku par. č. 511/1, který je ve vlastnictví obce Zdounky.
Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.
V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení individuální.
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Věcná břemena nebyla zjištěna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34099419.05.2021 11:02:040,-Kč384 000,-Kč
Dražitel č.34217619.05.2021 11:05:1810 000,-Kč394 000,-Kč
Dražitel č.33796519.05.2021 11:12:3810 000,-Kč404 000,-Kč
Dražitel č.34217619.05.2021 11:16:0810 000,-Kč414 000,-Kč
Dražitel č.34058419.05.2021 11:22:5410 000,-Kč424 000,-Kč
Dražitel č.34217619.05.2021 11:23:2410 000,-Kč434 000,-Kč
Dražitel č.34207719.05.2021 11:27:0310 000,-Kč444 000,-Kč
Dražitel č.34058419.05.2021 11:41:3710 000,-Kč454 000,-Kč
Dražitel č.34126919.05.2021 11:53:4410 000,-Kč464 000,-Kč
Dražitel č.34058419.05.2021 11:57:1010 000,-Kč474 000,-Kč
Dražitel č.34099419.05.2021 12:55:2010 000,-Kč484 000,-Kč
Dražitel č.34099419.05.2021 12:55:3210 000,-Kč494 000,-Kč
Dražitel č.34058419.05.2021 12:55:5510 000,-Kč504 000,-Kč
Dražitel č.34099419.05.2021 12:57:44100 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.34207719.05.2021 12:58:1410 000,-Kč614 000,-Kč
Dražitel č.34058419.05.2021 13:03:0210 000,-Kč624 000,-Kč
Dražitel č.34207719.05.2021 13:03:2310 000,-Kč634 000,-Kč
Dražitel č.34099419.05.2021 13:04:3310 000,-Kč644 000,-Kč
Dražitel č.34207719.05.2021 13:04:5910 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.34099419.05.2021 13:08:3510 000,-Kč664 000,-Kč
Dražitel č.34207719.05.2021 13:09:1310 000,-Kč674 000,-Kč
Dražitel č.34099419.05.2021 13:13:1950 000,-Kč724 000,-Kč
Dražitel č.34207719.05.2021 13:13:3010 000,-Kč734 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.05.2021 v 13:18:30

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.342077
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 734 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.05.2021 v 13:18:30

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.