Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

id 1/2 stavebního pozemku v obci Brumovice

340 000,-Kč

Vloženo: 19.4.2021 10:17 | Číslo dražby: 57756

Dražba začala 19.05.2021 09:30:00 Dražba skončila 19.05.2021 10:40:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
009 EX 01666 / 17 - 374
Počáteční cena:
183 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
275 000,-Kč
Dražební jistota:
120 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Břeclav
Město:
Brumovice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Dražené pozemky se nachází v obci Brumovice 30 km JV od Brna ve Velkopavlovické vinařské oblasti.
Stavební pozemky tvoří jeden funkční celek a nachází se v proluce mezi rodinnými domy. Na pozemku se nachází mimo keřů a ovocných stromů unimobuňka, která není předmětem ocenění.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 1666/17 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: OLDŘICH HUSÁK, M. Kudeříkové 631/8, 69006, Břeclav, IČ 11500972, zast. Mgr.
Pavel Kroupa, advokát, Dominikánské náměstí 656/2, 60200, Brno - město proti povinnému: EDUARD REMIÁŠ, Husova 165/5, 60200, Brno, nar.10.06.1969, IČ 42280591 ve výši 8 000,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

id ½ pozemků p.č. St. 127 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. St. 128 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 75/11
ostatní plocha a p.č. 75/12 zahrada, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, pro obec a katastrální
území Brumovice na listu vlastnictví č. 1575

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33764519.05.2021 09:31:001 666,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 09:40:121 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 09:46:151 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.34096019.05.2021 09:53:128 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 09:53:251 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 09:55:014 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 09:55:181 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 09:55:401 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 09:56:111 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 09:56:331 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 09:56:411 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 09:57:081 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 09:57:464 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 09:58:001 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.34096019.05.2021 09:58:134 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 09:58:311 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 09:58:584 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 09:59:151 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 09:59:401 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 09:59:538 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:00:361 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:01:141 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.34096019.05.2021 10:01:483 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:02:291 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:02:305 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 10:03:461 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:04:188 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:05:071 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:05:191 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.34217319.05.2021 10:06:071 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:07:084 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:07:277 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:09:351 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:09:591 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:11:401 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:12:1213 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:14:261 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:16:129 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:19:381 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:20:199 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:21:581 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:22:294 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:25:061 000,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:25:494 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:28:291 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:29:129 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:31:581 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:32:409 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.34140019.05.2021 10:35:141 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.33764519.05.2021 10:35:319 000,-Kč340 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Soudní exekutor udělil dražiteli č. 337645 příklep na vydražených nemovitých věcech za nejvyšší podání 340 000 Kč.
Usnesení o příklepu bude vyhotoveno a doručeno účastníkům mimo elektronické dražební jednání v souladu s ust. § 336k o.s.ř. a ust. § 16 odst. 6 vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.05.2021 v 10:40:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.337645
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 340 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.05.2021 v 10:40:31

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.