Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 662 m2, Úpice, podíl 1/13 A 1/8

52 000,-Kč

Vloženo: 21.4.2021 9:09 | Číslo dražby: 57786

Dražba začala 20.05.2021 09:00:00 Dražba skončila 20.05.2021 10:12:22
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 00434 / 19 - 141
Počáteční cena:
28 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 000,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Město:
Úpice
Podíl:
1/13 A 1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
1) ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 2448 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro
obec a katastrální území Úpice, a to:
pozemek St.306/2, o výměře 426 m2 – zastavěná plocha a nádvoří

2) ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 2465 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro
obec a katastrální území Úpice, a to:
pozemek parc.č.2373, o výměře 236 m2 – ostatní plocha

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části města Úpice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výmčře 662 m². Pozemek parc. č. 306/2 je na severozápadní a částečně na severovýchodní straně ohraničený zděnými domy. Pozemck parc. č. 2373 je na severozúpadní a jihovýchodní stranč ohraničený zděnými domy a na severovýchodní straně zpevněnou komunikací. Na pozemku parc. č. 306/2 se nachází zděná stavba ve špatném stavu (sklad) a zpevněné plochy. V dobč oceňování byly rovinné pozemky částcčnč využívané. K pozemkům vede zpevnčná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1590/2, ktcrý je ve vlastnictví města Úpice.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 20.5.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33897620.05.2021 09:00:270,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:34:571 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:41:481 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.34286320.05.2021 09:45:531 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:47:291 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:51:181 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:51:241 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:55:221 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:55:491 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:56:061 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:56:141 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:56:481 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:57:051 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:57:481 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:57:531 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:58:171 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:58:301 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 09:58:571 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 09:59:021 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 10:00:221 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 10:00:331 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 10:02:171 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 10:02:201 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.33820920.05.2021 10:07:141 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.33897620.05.2021 10:07:221 000,-Kč52 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.05.2021 v 10:12:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.338976
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 52 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.05.2021 v 10:12:22

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.