Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 5452 m2, Odolenovice u Jenišovic, podíl 3/4

79 000,-Kč

Vloženo: 22.4.2021 8:39 | Číslo dražby: 57796

Dražba začala 19.05.2021 09:00:00 Dražba skončila 19.05.2021 09:57:26
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 EX 07541 / 19
Počáteční cena:
47 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
70 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Jenišovice
Podíl:
3/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitých věcí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 k:
pozemku parc.č.2071, o výměře 5452 m2 – lesní pozemek, vše zapsané na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro obec
Jenišovice, katastrální území Odolenovice u Jenišovic.

Jedná se o většinový podíl na lesním pozemku v k.ú.Odolenovice u Jenišovic na jihovýchodním svahu.Dle zn. posudku se na pozemku nachází porost borovice, modřínu a břízy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34053319.05.2021 09:03:020,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.34197119.05.2021 09:10:111 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:19:191 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.34197119.05.2021 09:35:071 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:35:131 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.34197119.05.2021 09:37:571 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:39:040,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.34197119.05.2021 09:39:381 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:40:390,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:42:575 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:43:070,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.34197119.05.2021 09:43:321 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:43:5110 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:44:340,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.34197119.05.2021 09:44:521 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:45:310,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:46:431 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:47:150,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.34197119.05.2021 09:47:231 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:47:480,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:47:555 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:48:250,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:48:411 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:49:300,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.34053319.05.2021 09:52:201 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.338238 (spoluvlastník)19.05.2021 09:52:260,-Kč79 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.05.2021 v 09:57:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.338238
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 79 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.05.2021 v 09:57:26

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.