Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

ZRUŠENO - 1/2 rekreační chaty v obci Rohoznice, k.ú. Rohoznice u Hořic, okres Jičín

780 000,-Kč

Vloženo: 23.4.2021 11:13 | Číslo dražby: 57833

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 13983 / 19 - 72
Cena stanovena znalcem:
780 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Jičín
Město:
Rohoznice
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chalupu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z části je roubená a z části je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná a vhodná ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z betonových tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna chalupy jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je podprůměrný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 116 se nachází stavba č.e. 500. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 684 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 190/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 1839 m2, pozemek parc. č. 397/3, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 515 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované. Na pozemku se dále nachází dřevěná stodola, kamenná kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 398/3, 397/2.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, stodola, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies