Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na zahradě v obci Cvikov, okr. Česká Lípa

126 000,-Kč

Vloženo: 24.4.2021 8:39 | Číslo dražby: 57840

Dražba začala 14.06.2021 11:00:00 Dražba skončila 14.06.2021 13:59:10
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
220 EX 00002 / 21 - 10
Počáteční cena:
59 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
89 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Cvikov
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci,spoluvlastnický podíl ve výši ½ na nemovitých věcech zapsaných na LV 1839, kat. území Cvikov, obec Cvikov, okres Česká Lípa.
-parc.č. 1352 zahrada o výměře 607m2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34626014.06.2021 11:03:460,-Kč59 333,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 11:08:011 000,-Kč60 333,-Kč
Dražitel č.34694414.06.2021 11:12:481 000,-Kč61 333,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 11:39:001 000,-Kč62 333,-Kč
Dražitel č.34694414.06.2021 11:40:161 000,-Kč63 333,-Kč
Dražitel č.345698 (spoluvlastník)14.06.2021 12:52:080,-Kč63 333,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 12:53:481 000,-Kč64 333,-Kč
Dražitel č.345698 (spoluvlastník)14.06.2021 12:56:040,-Kč64 333,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 12:56:241 000,-Kč65 333,-Kč
Dražitel č.34694414.06.2021 12:56:421 000,-Kč66 333,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 12:57:041 000,-Kč67 333,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 12:59:021 000,-Kč68 333,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 12:59:181 000,-Kč69 333,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 12:59:581 667,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:00:401 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:01:292 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.34694414.06.2021 13:01:411 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:02:051 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.34694414.06.2021 13:02:281 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:02:461 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.34564014.06.2021 13:03:241 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:03:421 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:04:1810 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:04:401 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:07:211 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:07:291 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:10:551 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:11:161 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:14:411 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:14:541 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:16:261 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:17:101 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:21:261 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:21:431 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:26:001 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:26:481 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:30:361 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:31:001 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:33:071 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.345698 (spoluvlastník)14.06.2021 13:34:060,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:34:341 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:39:231 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:39:341 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:42:261 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:42:401 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:46:091 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:46:411 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:47:377 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:49:351 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.34668914.06.2021 13:54:004 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.34626014.06.2021 13:54:101 000,-Kč126 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.06.2021 v 13:59:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.346260
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 126 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.06.2021 v 13:59:10

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.