Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 55 m2, Lobodice

30 000,-Kč

Vloženo: 30.4.2021 7:53 | Číslo dražby: 57891

Dražba začala 14.06.2021 11:00:00 Dražba skončila 14.06.2021 13:08:25
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
164 EX 06465 / 14 - 197
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Lobodice
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Zahrada parc. č. 60/1 Lobodice
Jedná se o pozemek parc. č. 60/1, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 55 m2. V územním plánu obce Lobodice je vedený jako zemědělská plocha. Pozemek sousedí s korytem Mlýnského náhonu. Pozemek je rovinatý, neudržovaný, zarostlý náletovými dřevinami a je oplocený drátěným pletivem. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Přípojky IS nebyly zjištěny. Vodovod, kanalizace a elektřina se nachází v komunikaci před nemovitou věcí. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34585614.06.2021 11:01:350,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.34606914.06.2021 12:58:59500,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.34585614.06.2021 12:59:245 000,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.34021314.06.2021 13:03:17500,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.34585614.06.2021 13:03:254 000,-Kč30 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.06.2021 v 13:08:25

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.345856
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 30 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.06.2021 v 13:08:25

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.