Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Knínice

1 400 000,-Kč

Vloženo: 30.4.2021 7:56 | Číslo dražby: 57892

Dražba začala 15.06.2021 09:00:00 Dražba skončila 15.06.2021 09:36:34
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
050 EX 00222 / 20 - 57
Počáteční cena:
800 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 200 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Jihlava
Město:
Knínice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti a jejich příslušenství:
-parc.č. 237 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m2,součástí je staba č.p. 59,rod.dům.
-parc.č. 238 zahrada o výměře 624 m2

Vlastní rodinný dům č.p. 59 je půdorysného tvaru „L“ s tím, že podélná strana je rovnoběžná s přilehlou živičnou komunikací o níž je oddělena travnatou plochou jejichž údržbu a sekání zajišťuje
obec. Dům je přízemní, zděný, krytý sedlovou střechou krytou vlnitou eternitovou krytinou doplněnou pozinkovanými podokapními žlaby a svody. Venkovní fasáda tvořená vápennou omítkou, která je v zahradní části objektu silně poškozená (opadaná a otlučená). Ve fasádní linii jsou osazena novější dřevěná okna a vjezd do objektu zajišťují dvoje dvoukřídlová dřevěná vrata.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Stanislav Molák
Bělohradská 299
Havlíčkův Brod
580 01
tel: 569 420 480
email: zde
dat. schránka: 4w6g8q5 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34606715.06.2021 09:01:040,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:03:39200 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.34629515.06.2021 09:08:381 000,-Kč1 001 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:21:0799 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.34678615.06.2021 09:23:161 000,-Kč1 101 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:23:481 000,-Kč1 102 000,-Kč
Dražitel č.34678615.06.2021 09:23:531 000,-Kč1 103 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:24:4247 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.34678615.06.2021 09:25:311 000,-Kč1 151 000,-Kč
Dražitel č.34707715.06.2021 09:27:1419 000,-Kč1 170 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:27:1549 000,-Kč1 219 000,-Kč
Dražitel č.34678615.06.2021 09:27:371 000,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.34629515.06.2021 09:27:541 000,-Kč1 221 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:28:1129 000,-Kč1 250 000,-Kč
Dražitel č.34678615.06.2021 09:28:451 000,-Kč1 251 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:29:3949 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.34678615.06.2021 09:29:481 000,-Kč1 301 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:30:3949 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.34678615.06.2021 09:31:071 000,-Kč1 351 000,-Kč
Dražitel č.34165015.06.2021 09:31:3449 000,-Kč1 400 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.06.2021 v 09:36:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.341650
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 400 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.06.2021 v 09:36:34

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.