Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Štýřice, podíl 1/2

975 000,-Kč

Vloženo: 4.5.2021 10:33 | Číslo dražby: 57941

Dražba začala 15.06.2021 13:00:00 Dražba skončila 15.06.2021 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
159 DD 00002 / 21 - 004
Počáteční cena:
975 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 100 000,-Kč
Dražební jistota:
150 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-město
Město:
Brno
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
spoluvlastnický podíl navrhovatele PANETTONE s.r.o. ve výši ½ na nemovitých věcech:
Stavba č.p. 585,rod.dům.

Rodinný dům č.p. 585 - jedná se o objekt nacházející se v řadové uliční zástavbě rodinných domů jako dům vnitřní v lokalitě mimo frekventované silnice, přístupný z veřejné zpevněné komunikace s asfaltovým povrchem ul. Kamenná čtvrt. Objekt je bez podsklepení s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, střecha je šikmá sedlová, svislé konstrukce jsou zděné. Objekt byl postaven cca v roce 1950. Většina konstrukcí a vybavení jsou původní bez rekonstrukci, cca před dvěma roky byla vyměněna kuchyňská linka a proveden keramický obklad s đlažbou v kuchyni. Celkově je objekt v zanedbaném technickém stavu bez údržby. Některé konstrukce a vybavení jsou na hranici své životnosti některé konstrukce chybí -– částečně opadlé vnější i vnitřní omit v koupelně a na WC, poškozené klempiřské prvky. chybějící ker. obklady soud Dispozice: v objektu RD se nachází jedna bytová jednotka 3+1; 1.NP - chodba se schodištěm, kuchyň, 2 x pokoj, WČ; Podkroví - schodiště, chodba, koupelna, pokoj. Celková podlahová plocha: 90 m², zastavěná plocha 70 m²

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Pražákova 1024/66a
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Práva nepřipouštějící dražbu

Nebylo uplatněno žádné právo nepřipouštějící dražbu. Zahájení insolvenčního řízení vůči navrhovateli nebylo zjištěno.

2. Předkupní právo

Předkupní právo či výhrada zpětné koupě nebyla u soudního exekutora uplatněna.

3. Oznámení dle § 336i odst. 3 písm b) o.s.ř.

Soudní exekutor oznamuje, že nezjistil další věcná břemena, výměnky a nájemní či pachtovní práva neuvedená v dražební vyhlášce váznoucí na nemovité věci.

4. Poučení soudního exekutora a výzva

Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele o průběhu dražby ve smyslu ust. § 66 odst. 3 ex. řádu, a to tak že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dle ust. § 66 odst. 3 ex. řádu dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně po zahájení dražby sdělily a dražby se neúčastnily.

5. Výzva k činění podání

Dražitelé nyní mohou činit podání (příhozy). Výše nejnižšího příhozu je uvedena v systému dražeb.

6. Informace o charakteru dražby

Soudní exekutor upozorňuje registrované dražitele, že se jedná o dobrovolnou dražbu. Dražená nemovitá věc nemusí být znovu dražena za nižší vyvolávací cenu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).