Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Borová u Poličky

4 300 000,-Kč

Vloženo: 4.5.2021 12:03 | Číslo dražby: 57948

Dražba začala 09.06.2021 10:00:00 Dražba skončila 09.06.2021 12:16:32
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
015 EX 00421 / 20 - 170
Počáteční cena:
1 666 700,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 500 000,-Kč
Dražební jistota:
170 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Borová
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- pozemek – stavební parcela číslo St. 352, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 338 v obci Borová
- pozemek – parcela číslo 2396/2, trvalý travní porost o výměře 3080 m2
nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy na listu vlastnictví číslo 549 pro katastrální území Borová u Poličky

Rodinný dům č.p. 338 v obci Borová, k.ú. Borová u Poličky, okr. Svitavy. Nemovitost je situovaná v severní části obce. Přístupová cesta zpevněná. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. Pozemek má mírný jižní sklon. 2- Rodinný dům je přízemní objekt, částečně podsklepený (malý sklípek), s obytným podkrovím. Svislé konstrukce zděné, v části dřevěné. Krov dřevěný, střecha sedlová, v západní části pultová, Okna dřevěná zdvojená. Stěny vápenné hladké štukové, některé stěny (zejména v podkroví) obloženy dřevěnými palubkami. V koupelně keramický obklad, dlažba. Vytápění v jedné místnosti - krbová kamna (bez výměníku), v koupelně malý elektrický přímotop. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Schody do podkroví dřevěné příkré.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Mgr. Pavel Dolanský
Palackého 31/2
Beroun 1
26601
tel: +420 311 622 657
email: zde
dat. schránka: m8dg8bj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci:

Pověření: pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 03.09.2020, č.j. 54 EXE 2769/2020–22

Exekuční titul: notářský zápis JUDr. Ing. Ondřeje Kličky ze dne 17.04.2014 sp. zn. N 244/2014, NZ 227/2014
notářský zápis JUDr. Ing. Ondřeje Kličky ze dne 17.04.2014 sp. zn. N 245/2014, NZ 228/2014

Vymáhaná povinnost: 10.285.440,- Kč s příslušenstvím

2. Označení přihlášených pohledávek:

- Sberbank CZ, a.s., (dříve Volksbank CZ, a.s.). IČ: 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
- pohledávka ve výši 1.404.709,36 Kč s příslušenstvím, ke dni dražby celkem ve výši 1.506.924,63 Kč
- 4. skupina, rozhodný den pro určení pořadí 04.09.2008

- Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9, se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 PRAHA 7
- pohledávka ve výši 23.608,- Kč s příslušenstvím, ke dni dražby celkem ve výši 25.702,- Kč
- 4. skupina, rozhodný den pro určení pořadí 13.01.2021


3. Přihlášky, které byly odmítnuty:

- Žádné přihlášky nebyly odmítnuty.

4. Práva a závady:

Zástavní práva: zástavní práva ve prospěch přihlášeného věřitele uvedená v označení přihlášených pohledávek, další zástavní práva nezjištěna

Nájemní práva: nezjištěna

Věcná břemena, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: nezjištěna

Na nemovitých věcech a jejich příslušenství neváznou žádná věcná břemena, výměnky a nájemní práva, pachtovní a předkupní práva ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř., která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou.

5. Předkupní právo:

Předkupní právo nebylo u soudního exekutora prokázáno.

6. Vylučovací žaloba / Práva nepřipouštějící dražbu:

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinné bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo že by na její majetek byl prohlášen konkurz.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34343009.06.2021 10:01:0910 000,-Kč1 676 700,-Kč
Dražitel č.34604509.06.2021 10:02:0010 000,-Kč1 686 700,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:02:1410 000,-Kč1 696 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:02:4310 000,-Kč1 706 700,-Kč
Dražitel č.34437909.06.2021 10:03:3710 000,-Kč1 716 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:04:0310 000,-Kč1 726 700,-Kč
Dražitel č.34564209.06.2021 10:04:1410 000,-Kč1 736 700,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:04:2910 000,-Kč1 746 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:05:0510 000,-Kč1 756 700,-Kč
Dražitel č.34505109.06.2021 10:05:5110 000,-Kč1 766 700,-Kč
Dražitel č.34624109.06.2021 10:06:0710 000,-Kč1 776 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:06:5110 000,-Kč1 786 700,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:07:1710 000,-Kč1 796 700,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:07:4610 000,-Kč1 806 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:08:1410 000,-Kč1 816 700,-Kč
Dražitel č.34604509.06.2021 10:08:2210 000,-Kč1 826 700,-Kč
Dražitel č.34624109.06.2021 10:08:4410 000,-Kč1 836 700,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:09:1210 000,-Kč1 846 700,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:09:2550 000,-Kč1 896 700,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:09:3310 000,-Kč1 906 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:09:5510 000,-Kč1 916 700,-Kč
Dražitel č.34391909.06.2021 10:10:3520 000,-Kč1 936 700,-Kč
Dražitel č.34069909.06.2021 10:10:4850 000,-Kč1 986 700,-Kč
Dražitel č.34624109.06.2021 10:10:5910 000,-Kč1 996 700,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:11:0810 000,-Kč2 006 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:11:3010 000,-Kč2 016 700,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:11:4650 000,-Kč2 066 700,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:12:1610 000,-Kč2 076 700,-Kč
Dražitel č.34391909.06.2021 10:12:3720 000,-Kč2 096 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:13:1810 000,-Kč2 106 700,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:13:3850 000,-Kč2 156 700,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:13:5610 000,-Kč2 166 700,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:14:4450 000,-Kč2 216 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:15:3210 000,-Kč2 226 700,-Kč
Dražitel č.34624109.06.2021 10:15:5310 000,-Kč2 236 700,-Kč
Dražitel č.34069909.06.2021 10:16:1850 000,-Kč2 286 700,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:17:40100 000,-Kč2 386 700,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:18:0710 000,-Kč2 396 700,-Kč
Dražitel č.34505109.06.2021 10:19:0710 000,-Kč2 406 700,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:20:2450 000,-Kč2 456 700,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:21:0410 000,-Kč2 466 700,-Kč
Dražitel č.34624109.06.2021 10:21:5510 300,-Kč2 477 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:22:5210 000,-Kč2 487 000,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:22:5723 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.34564209.06.2021 10:23:0510 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.34437909.06.2021 10:23:2610 000,-Kč2 530 000,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:23:5530 000,-Kč2 560 000,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:24:0510 000,-Kč2 570 000,-Kč
Dražitel č.34536309.06.2021 10:24:3110 000,-Kč2 580 000,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:25:1720 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:25:4610 000,-Kč2 610 000,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:26:3310 000,-Kč2 620 000,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:27:3810 000,-Kč2 630 000,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:27:5910 000,-Kč2 640 000,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:29:0910 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.34536309.06.2021 10:29:3210 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:29:4010 000,-Kč2 670 000,-Kč
Dražitel č.34555109.06.2021 10:30:3210 000,-Kč2 680 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:31:5710 000,-Kč2 690 000,-Kč
Dražitel č.34536309.06.2021 10:33:5410 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.34593409.06.2021 10:34:0810 000,-Kč2 710 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:35:0410 000,-Kč2 720 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:38:0910 000,-Kč2 730 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:38:5320 000,-Kč2 750 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:41:1110 000,-Kč2 760 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:42:1520 000,-Kč2 780 000,-Kč
Dražitel č.34624109.06.2021 10:43:3511 111,-Kč2 791 111,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:44:4420 000,-Kč2 811 111,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:47:5310 000,-Kč2 821 111,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:49:0620 000,-Kč2 841 111,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:52:1210 000,-Kč2 851 111,-Kč
Dražitel č.34505109.06.2021 10:52:4910 000,-Kč2 861 111,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:52:5820 000,-Kč2 881 111,-Kč
Dražitel č.34505109.06.2021 10:54:4110 000,-Kč2 891 111,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:55:2320 000,-Kč2 911 111,-Kč
Dražitel č.34624109.06.2021 10:56:1810 889,-Kč2 922 000,-Kč
Dražitel č.34421209.06.2021 10:56:2750 000,-Kč2 972 000,-Kč
Dražitel č.34505109.06.2021 10:56:4910 000,-Kč2 982 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:57:0320 000,-Kč3 002 000,-Kč
Dražitel č.34421209.06.2021 10:57:2850 000,-Kč3 052 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:57:4550 000,-Kč3 102 000,-Kč
Dražitel č.34421209.06.2021 10:58:2550 000,-Kč3 152 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 10:58:4650 000,-Kč3 202 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 10:59:2768 000,-Kč3 270 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:00:0410 000,-Kč3 280 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:00:0550 000,-Kč3 330 000,-Kč
Dražitel č.34047909.06.2021 11:01:1710 000,-Kč3 340 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:01:4110 000,-Kč3 350 000,-Kč
Dražitel č.34047909.06.2021 11:02:2910 000,-Kč3 360 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:03:0050 000,-Kč3 410 000,-Kč
Dražitel č.34047909.06.2021 11:03:3710 000,-Kč3 420 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:04:1920 000,-Kč3 440 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:07:3720 000,-Kč3 460 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:08:2120 000,-Kč3 480 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:11:2810 000,-Kč3 490 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:11:5620 000,-Kč3 510 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:15:1610 000,-Kč3 520 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:15:5320 000,-Kč3 540 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:18:4210 000,-Kč3 550 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:19:1450 000,-Kč3 600 000,-Kč
Dražitel č.34381009.06.2021 11:21:2310 000,-Kč3 610 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:21:5050 000,-Kč3 660 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:25:2310 000,-Kč3 670 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:26:0420 000,-Kč3 690 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:26:3110 000,-Kč3 700 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:26:5820 000,-Kč3 720 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:29:2010 000,-Kč3 730 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:30:5550 000,-Kč3 780 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:33:5120 000,-Kč3 800 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:35:0250 000,-Kč3 850 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:38:2210 000,-Kč3 860 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:39:0950 000,-Kč3 910 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:42:2010 000,-Kč3 920 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:43:0450 000,-Kč3 970 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:46:0210 000,-Kč3 980 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:46:5650 000,-Kč4 030 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:50:4710 000,-Kč4 040 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:51:3650 000,-Kč4 090 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:52:1010 000,-Kč4 100 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:53:1550 000,-Kč4 150 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:54:3510 000,-Kč4 160 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 11:55:4150 000,-Kč4 210 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 11:58:4010 000,-Kč4 220 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 12:02:4010 000,-Kč4 230 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 12:04:2710 000,-Kč4 240 000,-Kč
Dražitel č.34167109.06.2021 12:08:0850 000,-Kč4 290 000,-Kč
Dražitel č.34343009.06.2021 12:11:3210 000,-Kč4 300 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 09.06.2021 v 12:16:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.343430
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 4 300 000,-Kč

Zveřejněno dne 09.06.2021 v 12:16:32

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.