Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Nebytový prostor v Karlových Varech

2 710 000,-Kč

Vloženo: 13.5.2021 13:48 | Číslo dražby: 58019

Dražba začala 16.06.2021 10:00:00 Dražba skončila 16.06.2021 11:28:11
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
122 EX 00365 / 20 - 26
Počáteční cena:
1 866 667,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 800 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Karlovy Vary
Podíl:
1/1

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je jednotka č. 873/1 v přízemí netypového zděného bytového domu. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží s částečným podsklepením. V části objektu je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Základy jsou pravděpodobně tvořeny betonovými pasy či kombinací kamenného založení/betonu. Konstrukce objektu je cihlová a stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je mansardový, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové, z boku je dům zateplen polystyrenem. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště. Objekt byl postaven odhadem ve 20. - 30. letech 20. století. Dům je v průběžně udržovaném dobrém stavu.
Dražená jednotka je v osobním vlastnictví, situovaná v přízemí objektu, je rozdělena na tři samostatně přístupné byty o výměře 39,27 m2, 52,28 m2 a 33,80 m2. Podlahová plocha činí celkem 125,35 m2. Vnitřní jádra vyzděná, omítky jsou vápenocementové, okna plastová s dvojsklem. V koupelnách se nachází sprchový kout, umyvadlo, WC je vybaveno klasickou toaletou. V jednotkách jsou klasické náplňové plné a prosklené dveře, mají ocelové zárubně.
Vchodové dveře do jednoho bytu plastové přímo ze dvora domu, dva byty mají přístup z chodby dřevěnými vchodovými dveřmi. Byty mají standardní kuchyňské linky s plotýnkovým vařičem. Podlahy betonové se standardními krytinami (PVC, lino, dlažba apod.)
Do objektu je zavedena elektřina, vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci, zemní plyn není zaveden. Vytápění všech tří bytů je centrální jedním elektrokotlem, rozvod ústřední etážový do standardních deskových radiátorů. Pro ohřev vody je využíván
bojler. Byty byly z původního nebytového prostoru přestavěny cca v roce 2009, od té doby jsou užívány ke krátkodobým pronájmům - na základě sdělení vlastníka je prováděna pouze základní průběžná údržba, vnitřní prvky krátkodobé životnosti jsou v mezním
stavu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Kroměříž
Mgr. David Chaloupka
Jánská 25/1
Kroměříž
767 01
tel: +420 573 330 531
email: zde
dat. schránka: pkjg8h8 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, Kroměříž, pověřený vedením této exekuce, pověřením vydaném Okresním soudem v Karlových Varech (exekuční soud) dne 19.11.2020 pod č. j. 48 EXE 2601/2020-9 k vymožení povinnosti dle exekučního titulu, kterým je usnesení, který vydal Okresní soud v Karlových Varech pod č. j. 10 C 34/2020-35 dne 16.07.2020, který nabyl právní moci dne 15.08.2020, vede exekuci k uspokojení přednostní pohledávky (práva) oprávněného: Aktivafin s.r.o., se sídlem 1. máje 283/15, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 29228913, zast. Mgr. Vladimír Kubík, advokát, Tovačovského 318, Kroměříž, PSČ 767 01, ve výši 6.206.111,- Kč spolu s přísl.: úroky z prodl. ve výši 10% ročně z částky 6.206.111,- Kč ode dne 20.07.2019 do zaplacení, smluvní pokuta ve výši 620.611,- Kč, jakož i k náhradě nákladů této exekuce proti povinnému: Ali Akbar Raza Mohamad, Jenišov č.p. 136, Jenišov, PSČ 360 01, nar. 14.1.1960,

2. Předkupní právo, výhrada zpětné koupě

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno podání žaloby na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce (§ 267 o.s.ř.); nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. Oznámení o dalších právech

Soudní exekutor oznamuje dle ust. § 336i odst. 3 písm. b) o.s.ř., že na dražených nemovitých věcech neváznou další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva v dražební vyhlášce neuvedená. Soudní exekutor neshledal důvod pro odročení dražby k rozhodnutí o výše uvedených právech dle ust. § 336a o.s.ř.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 10:06:5010 000,-Kč1 876 667,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 10:27:3210 000,-Kč1 886 667,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 10:55:1010 000,-Kč1 896 667,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 10:56:03103 333,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 10:56:3410 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.345706 (dražba č.58019)16.06.2021 10:57:0890 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 10:57:4510 000,-Kč2 110 000,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 10:57:5350 000,-Kč2 160 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 10:58:5110 000,-Kč2 170 000,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 10:59:1830 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 11:02:3010 000,-Kč2 210 000,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 11:03:0190 000,-Kč2 300 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 11:07:3210 000,-Kč2 310 000,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 11:08:1390 000,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.345706 (dražba č.58019)16.06.2021 11:08:4610 000,-Kč2 410 000,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 11:09:2190 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 11:13:2410 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 11:14:1190 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 11:18:0110 000,-Kč2 610 000,-Kč
Dražitel č.347036 (dražba č.58019)16.06.2021 11:22:4290 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.344100 (dražba č.58019)16.06.2021 11:23:1110 000,-Kč2 710 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2021 v 11:28:11

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.344100 (dražba č.58019)
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 710 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2021 v 11:28:11

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.