Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

1/4 bytu 1+1 v obci Trutnov, k.ú. Horní Staré Město, okres Trutnov

141 493,-Kč

Vloženo: 18.5.2021 6:18 | Číslo dražby: 58044

Dražba začala 17.06.2021 13:00:00 Dražba skončila 17.06.2021 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 22687 / 16 - 145
Počáteční cena:
141 493,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
212 240,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Město:
Trutnov
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 42/106, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Okresní soud v Třebíči, Bráfova tř. 502/57, 674 01 Třebíč – Horka-Domky, IČ: 00025143, proti povinnému ŠANDOR Miroslav, Rozmarýnová 445/, 541 02 Trutnov – Horní Staré Město, nar. 25.4.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 22687/16-145.

Oceňovaný byt se nachází ve 8. NP bytového domu čp. 512 v obci Trutnov, část obce Horní Staré Město, ulice Pampelišková. Přístup je po zpevněné komunikaci. Dům je panelový s plochou střechou. Dům je nepodsklepený a má devět nadzemních podlaží. V 1.NP jsou sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám a společné prostory. V dalších nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Příslušenství domu je vodovodní, kanalizační, elektrická a plynová přípojka, a dále pozemky. Dům pochází z roku 1990, údržba domu je prováděna.
Předmětem ocenění je byt v domě, který je panelový, řadový a bytový. Objekt není podsklepen, má devět nadzemních podlaží. Dům je postaven v zástavbě obdobných domů na rovinatém terénu. Objekt je volně přístupný z místní zpevněné komunikace u domu je parkoviště osobních automobilů na zpevněné ploše s asfaltovým krytem. Dům má celkem tři části se samostatnými vstupy. Dům má bezbariérový přístup. 1.NP je nad úrovní terénu a je využito jako sklepní kóje pro jednotlivé byty a dále je toto podlaží využito na kočárkárnu, kolárnu, sušárnu a prostor s výtahem a schodištěm. Na jednotlivých podlažích jsou ze schodiště vstupy do jednotlivých bytů. Nosná konstrukce je z panelů o tl. 0,25 m, izolace proti zemní vlhkosti je účinná, stropy z panelů nespalné s rovným podhledem, podlahy z betonové mazaniny s dlažbou, schodiště s teracovými stupni. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem (2005). Vstupní dveře jsou rovněž po výměně. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Výtah je po modernizaci.
Druhé až deváté podlaží jsou stejná a jsou přístupná z jihu z terénu a bez schodů z úrovně zde označené 1.NP. a sestávají vždy ze tří bytových jednotek.
Oceňovaný byt 512/20 o dispozici 1+1 je první kategorie a je složen z kuchyně, koupelny, WC, předsíně a obytné místnosti. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Dveře jsou náplňové plné a prosklené z dřevní hmoty, a lamelová shrnovací. Kuchyň je vybavena elektrickým sporákem s digestoří, obložená pórovinovým obkladem. Jádro je původní z umakartu. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a umyvadlem. WC splachovací, bez umývátka, není obloženo, původní dispozice WC byla za koupelnou, po drobné úpravě je vstup do WC proveden z původní komory. Rozvod vody teplé i studené je centrální stoupací šachtou.
Vytápění je centrálním rozvodem nástěnnými litinovými radiátory. Ohřev vody a vytápění je zabezpečen horkovodem z elektrárny v Poříčí. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu do bytové jednotky není.
Dům má plochou střechu, krytou svařovanými pásy. Oplechování detailů střechy ostatní klempířské konstrukce včetně parapetů jsou z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda ani střecha nejsou zatepleny. Stavebně technický stav objektu je průměrný, údržba prováděna minimálně. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení.
Předmětný byt je v 8.NP. K bytu náleží sklepní plechová kóje.
Objekt bytového domu se nachází na St. 1108, a dále jsou součástí pozemky na p.p.č. 2073/7, p.p.č. 2073/8, p.p.č. 2073/9 a p.p.č. 2073/10. Tyto pozemky jsou ve funkčním celku s objektem a podíly jsou tedy příslušenstvím bytové jednotky. Nelze je obchodovat samostatně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34668717.06.2021 13:02:270,-Kč141 493,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 17.06.2021 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.346687
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 141 493,-Kč

Zveřejněno dne 17.06.2021 v 13:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.