Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

1/9 rekr. chaty s pozemky (zahrada) a 2/27 pozemku (trvalý travní porost) v obci Vratimov, okres Ostrava-město

166 000,-Kč

Vloženo: 18.5.2021 6:26 | Číslo dražby: 58045

Dražba začala 17.06.2021 13:00:00 Dražba skončila 17.06.2021 13:42:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 19070 / 14 - 262
Počáteční cena:
120 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
180 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Vratimov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 42/106, Brno, v právní věci oprávněného ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 14500469, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 66246971, proti povinnému OBŠIVAČ Pavel, č.p. 107, 793 26 Ludvíkov, IČ: 86890336, nar. 1.3.1989, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 19070/14-262.

Jedná se o pozemky užívané v jednom funkčním celku jako oplocená rekreační zahrada s chatou, situovaná v rámci zahrádkové osady. Společně tvoří pozemky přibližně lichoběžníkový útvar ve velmi mírně svažitém terénu. Pozemky p.č. 1825/15 a p.č. 1825/17 jsou v celém rozsahu zastavěny chatou. Stavba chaty byla rozšířena o přístavbu, která se nachází na části pozemku p.č. 1825/8 a není zanesena v katastru nemovitostí. Příslušenství pozemků s chatou tvoří dlážděná terasa u chaty s pergolou a zastřešením, suché WC, chodníky z betonových dlaždic, dřevěné schody na terénu, oplocení s vjezdovou bránou a vstupní brankou, vodoměrná šachta, pilíř pro elektroměr, přípojky vody a elektro k chatě, ohniště s posezením a skalka. Zahrada je převážně zatravněna a nachází se na ní řada okrasných i ovocných dřevin.

Dle zjištěných a poskytnutých informací se jedná o částečně podsklepenou stavbu rekreační chaty s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Chata je zděná s asymetrickou sedlovou střechou s vikýři, tvořenou dřevěným krovem a krytou živičnými šindeli. Strop dřevěný trámový. Fasáda je vápenná hladká, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna a dveře dřevěné. Podlahy z lamina, dřevotřísky a keramické dlažby. V přízemí chaty je obytný prostor, kuchyňka s dřezem a varnou deskou na propanbutan a koupelna se sprchou a umyvadlem. Podkroví je přístupné stropním otvorem a je upraveno pro spaní. Vnitřní povrchy provedeny z vápenné omítky, keramických obkladů a palubek. Proveden je rozvod vody a elektroinstalace. Ohřev vody řešen elektrickým bojlerem. Vytápění krbem a kamny na tuhá paliva. WC pouze suché mimo chatu. Stáří chaty činí dle sdělení přibližně 30 let.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34493417.06.2021 13:09:040,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:14:261 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:14:591 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:16:151 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:16:321 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:16:541 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:17:531 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:18:091 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:18:531 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:23:351 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:24:291 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:25:501 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:26:141 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:27:071 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:27:351 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:28:421 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:29:261 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:30:031 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:30:231 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:30:401 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:30:501 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:31:515 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:32:181 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:32:404 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:33:121 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:34:344 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:35:261 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:35:524 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:36:441 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.34764017.06.2021 13:36:554 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.34493417.06.2021 13:37:261 000,-Kč166 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 17.06.2021 v 13:42:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.344934
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 166 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.06.2021 v 13:42:26

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.