Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Dražba zemědělského areálu - budovy a pozemky v Kokoníně, okr. Jablonec n.Nisou

13 240 574,-Kč

Vloženo: 18.5.2021 8:37 | Číslo dražby: 58046

Dražba začne 22.06.2021 10:00:00 za 3 dny, 7 hodin, 59 minut a 47 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
220 DD 00003 / 18 - 116
Počáteční cena:
13 240 574,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
19 860 862,-Kč
Dražební jistota:
1 000 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci úpadce COLESBERG SE, Kročehlavská 72, 27201, Kladno, IČ 29134986 zapsaných na LV 776, kat. území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou:

-parc.č. 529 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 546 m2,součástí je stavba bez čp/če,zem stav.
-parc.č. 530 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 766 m2,součástí je stavba bez čp/če,zem stav.
-parc.č. 531 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2,součástí je stavba bez čp/če,zem stav.
-parc.č. 554/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m2,součástí je stavba bez čp/če,zem stav.
-parc.č. 625/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2,součástí je stavba bez čp/če,tech.vyb.
-parc.č. 755 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2,součástí je stavba bez čp/če,zem.stav.
-parc.č. 558/1 trvalý travní porost o výměře 2699 m2
-parc.č. 565/2 ostatní plocha o výměře 2076
-parc.č. 565/7 ostatní plocha o výměře 835 m2
-parc.č. 566/1 ostatní plocha o výměře 8438 m2
-parc.č. 566/3 ostatní plocha o výměře 64 m2
-parc.č. 566/5 ostatní plocha o výměře 144 m2
-parc.č. 566/8 trvalý travní porost o výměře 566 m2
-parc.č. 566/9 ostatní plocha o výměře 102 m2
-parc.č. 566/10 ostatní plocha o výměře 100 m2
-parc.č. 566/11 ostatní plocha o výměře 49 m2
-parc.č. 566/12 ostatní plocha o výměře 1067 m2
-parc.č. 566/13 ostatní plocha o výměře 265 m2
-parc.č. 566/14 ostatní plocha o výměře 138 m2
-parc.č. 566/15 ostatní plocha o výměře 218 m2
-parc.č. 566/16 ostatní plocha o výměře 30 m2
-parc.č. 955/4 ostatní plocha o výměře 173 m2
-parc.č. 955/5 ostatní plocha o výměře 36 m2
-parc.č. 955/6 ostatní plocha o výměře 90 m2
-parc.č. 988/4 ostatní plocha o výměře 136 m2

Areál je dopravně dostupný po asfaltové komunikaci. Stavby a pozemky v areálu Ize po investicích ke dni ocenění využívat jako sklad a dílny. Souhrnný stavebně technický stav nemovitých věcí je špatný, vhodný ke kompletní rekonstrukci. Budovy na pozemcích parc. č. St. 554/1, pare. č. St. 755 a parc. č. St. 529 tvoří spolu dohromady jeden funkční celek. Pravá část stavby je v prvním nadzemním patře užívána jako dílny s vytápěním na tuhá paliva, ve druhém a třetím nadzemním patře jsou prázdné prostory, které jsou dlouhodobě bez údržby, v roce 2010 zde policisté odhalili pěstírnu konopí. Dále navazuje kotelna a sklad. Na pozemku parc. č. St. 530 se nenachází žádná stavba. Pozemek pare. č. St. 531 je zastaven přízemní stavbou užívanou jako sklad. Pozemek parc. č. St. 533/1 (LV 10002) a pozemek parc. č. St. 533/2 (LV 385) je zastaven přízemní stavbou. Budova č.p. 306 položena na pozemku svažitého charakteru parc. č. St. 306, (LV 10002), svislé konstrukce jsou zděné, okna jsou plastová, střecha je dřevěná sedlová osazena šablonami. Na pozemcích se dále nachází čerpací stanice, která je dlouhodobě mimo provoz. Z inženýrských sítí jsou nemovité věci napojeny na přípojku elektřiny a plynovodu, vytápění je ústřední pomocí kotle na tuhá paliva.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala