Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 47440 m2, Kunčičky

27 020 000,-Kč

Vloženo: 26.5.2021 8:41 | Číslo dražby: 58127

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
043 EX 02474 / 14 - 168
Cena stanovena znalcem:
27 020 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
GPS souradnice:
18.3135311, 49.8074333
Podkategorie:
Ostatní
Plocha užitná:
47440 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Pozemky jsou volně přístupné k prohlídce. Doplacení nejvyššího podání prostřednictvím úvěru se připouští.

Popis předmětu dražby

UPOZORNĚNÍ. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se připouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci.

Předmětem dražby je nemovitá věc:
- pozemek parcelní číslo 1173/30, o výměře 2626m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1220, o výměře 177m2,orná půda,
- pozemek parcelní číslo 1292/3, o výměře 1641m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1297/1, o výměře 3453m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1298, o výměře 101m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1654/372, o výměře 3074m2,ostatní plocha,
pozemek parcelní číslo 1654/518, o výměře 726m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1654/522, o výměře 1397m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1654/523, o výměře 3755m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1654/566, o výměře 5765m2,orná půda,
- pozemek parcelní číslo 1654/567, o výměře 1131m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1654/568, o výměře 13658m2,orná půda,
- pozemek parcelní číslo 1654/569, o výměře 244m2,orná půda,
- pozemek parcelní číslo 1654/573, o výměře 9256m2,ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1654/674, o výměře 436m2,orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, pro obec Ostrava, katastrální území Kunčičky, na listu vlastnictví č. 653
[Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím.
Pozemky parc. č. 1173/30, 1220, 1292/3, 1297/1, 1298, 1654/372, 1654/518, 1654/522, 1654/523, 1654/566, 1654/567, 1654/568, 1654/569, 1654/573 a 1654/674 se nachází podél ul. Rudná, cca 450 m od křižovatky ul. Rudná a Vratimovská, směrem na Havířov. Na pozemcích se nachází trvalé porosty, různého druhu a stáří, vzniklé převážně náletem nebo opadem semen, pěstebně nedotčené. Pozemky jsou z větší části v Územním plánu města Ostravy zařazeny v plochách lehkého průmyslu. Pouze část pozemku parc.č. 1292/3 a pozemek parc.č. 1297/1 jsou zařazeny v plochách krajinné zeleně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
Mgr. Jiří Král
Dvořákova 1515/2
Ostrava
702 00
tel: 596 126 600
email: zde
dat. schránka: c2cg8nj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies