Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Pohořelice nad Jihlavou

30 000 000,-Kč

Vloženo: 31.5.2021 14:36 | Číslo dražby: 58164

Dražba začne 30.06.2021 13:00:00 za 11 dní, 10 hodin, 11 minut a 47 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
159 DD 00003 / 21 - 003
Počáteční cena:
30 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
450 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
50 000 000,-Kč
Dražební jistota:
12 000 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Pohořelice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka na vyžádání.

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
zapsané v k.ú. 724866 Pohořelice nad Jihlavou, na LV 3259 pro uvedené katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov

jednotky č. 13/1, č. 13/2, č. 13/3, č. 13/4, č. 13/5, č. 13/6, č. 13/7, č. 13/8, č. 13/9, č. 13/10, č.13/11, č. 13/21, č. 13/22, č. 13/23, č. 13/25, č. 13/26, č. 13/27, č. 13/28, č. 13/29, č. 13/30, č. 13/31, č. 13/32, č. 13/33, č. 13/34, č. 13/35, č. 13/36, č. 13/37, č. 13/38, č. 13/39, č. 13/40, č. 13/41, č. 13/42, č. 13/43, č. 13/44, č. 13/45, č. 13/46, č. 13/47, č. 13/48, č. 13/49, č. 13/50, č. 13/51, č. 13/52, č. 13/53, č. 13/54, č. 13/55, č. 13/56, č. 13/57, č. 13/58, č. 13/59, č. 13/60, č. 13/61, č. 13/62, č. 13/63, č. 13/64, č. 13/65, č. 13/66, č. 13/67, č. 13/68, č. 13/69, č. 13/70 a č. 13/71, vše v budově č.p. 13, příslušející k části obce Pohořelice, na pozemku p.č. 748/1 (LV č. 3299), včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem uvedeného domu, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3259 a listu vlastnictví č. 1969, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno-venkov.
Jednotky se nacházejí ve výše uvedeném, vyzdívaném, podsklepeném, netypovém bytovém domě celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Znojemská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

Informace k předmětu dražby poskytnuté vlastníkem v přiloženém souboru Dokument.

Možnost odkupu souvisejících pozemků (9 982 m2).

Zajímavá investiční příležitost v centru Pohořelic.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Pražákova 1024/66a
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Možnost odkupu souvisejících pozemků

Vydražitel může za cenu 17.900.000 Kč postupem podle § 44a odst. 4 exekučního řádu koupit mimo dražbu pozemky společnosti UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, Boskovice, IČ: 27709205, které s předmětem dražby tvoří funkční celek, a to spoluvlastnický podíl 609092/678672 na pozemku parc. č. 748/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1710 m2 , zapsaný na LV 3299 a přiléhající pozemky parc. č. 748/10, ostatní plocha o výměře 7653 m2, parc. č. 748/11, ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 748/12, ostatní plocha o výměře 154 m2, parc. č. 748/13, ostatní plocha o výměře 162 m2, parc. č. 748/14, ostatní plocha o výměře 139 m2 zapsané na LV 2558, vše v k.ú. 724866 Pohořelice nad Jihlavou, v územním obvodu Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov; pozemky UREUS a.s. jsou zajištěny pro účely exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou, Exekutorský úřad Brno – město pod sp. zn. 159 EX 264/19. Souhlas s jejich zpeněžením podle § 44a odst. 4 e.ř. byl soudním exekutorem vydán dne 31.5.2021 pod č.j. 159 EX 264/19-366. Celá kupní cena musí být splatná při podpisu smlouvy k rukám soudního exekutora. Souhlas byl vydán na dobu do 31.8.2021.

2. Právo Navrhovatele podat návrh na zastavení dražby

Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že Navrhovatel má právo do doby vydání usnesení o příklepu podat návrh na zastavení dražby, v důsledku kterého bude prodej předmětu dražby zastaven.

Dražba zatím nezačala