Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

1/2 podíl na R.D. č.p. 100 v obci Komárov na Zlínsku

1 350 000,-Kč

Vloženo: 15.6.2021 9:10 | Číslo dražby: 58298

Dražba začala 21.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 21.10.2021 10:31:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20029 / 21 - Vyo
Počáteční cena:
1 150 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 150 000,-Kč
Dražební jistota:
46 200,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Komárov
GPS souradnice:
49.1528306, 17.5702083
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Dražby se nemůže účastnit dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, ledaže prokážou, že jim insolvenční soud dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

2. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35788921.10.2021 09:16:450,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:28:402 000,-Kč1 152 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:30:102 000,-Kč1 154 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 09:31:162 000,-Kč1 156 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:32:262 000,-Kč1 158 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:33:1320 000,-Kč1 178 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:33:592 000,-Kč1 180 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:34:542 000,-Kč1 182 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 09:35:142 000,-Kč1 184 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:35:292 000,-Kč1 186 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:37:412 000,-Kč1 188 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:39:062 000,-Kč1 190 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 09:39:282 000,-Kč1 192 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:40:012 000,-Kč1 194 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:42:172 000,-Kč1 196 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:43:272 000,-Kč1 198 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:44:212 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:44:382 000,-Kč1 202 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 09:47:212 000,-Kč1 204 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:48:122 000,-Kč1 206 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 09:48:402 000,-Kč1 208 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:49:052 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 09:52:492 000,-Kč1 212 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:53:072 000,-Kč1 214 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:53:312 000,-Kč1 216 000,-Kč
Dražitel č.35788921.10.2021 09:54:102 000,-Kč1 218 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 09:55:582 000,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 09:57:432 000,-Kč1 222 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:00:402 000,-Kč1 224 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:01:272 000,-Kč1 226 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:04:522 000,-Kč1 228 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:06:082 000,-Kč1 230 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:06:492 000,-Kč1 232 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:09:312 000,-Kč1 234 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:09:512 000,-Kč1 236 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:12:402 000,-Kč1 238 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:15:172 000,-Kč1 240 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:16:092 000,-Kč1 242 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:17:412 000,-Kč1 244 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:17:492 000,-Kč1 246 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:20:402 000,-Kč1 248 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:21:532 000,-Kč1 250 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:22:3750 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.35776821.10.2021 10:24:332 000,-Kč1 302 000,-Kč
Dražitel č.36272521.10.2021 10:26:3148 000,-Kč1 350 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.10.2021 v 10:31:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362725
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 350 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.10.2021 v 10:31:31

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.