Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

pozemky v k.ú. Kolová zatížené právem stavby

2 000 000,-Kč

Vloženo: 15.6.2021 9:17 | Číslo dražby: 58299

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
041 EX 00029 / 20 - 58
Cena stanovena znalcem:
2 000 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Kolová
Místo konání dražby:
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemky p.č. 465/13 a p.č. 465/15 v k.ú. a obci Kolová, zapsané na listu vlastnictví č. 353. Pozemky se nacházejí v obci Kolová asi 10 km jihovýchodně od města Karlovy vary. Nedaleko obce, cca 1,2 km, se nachází mezinárodní letiště. Obec má pouze základní občanskou vybavenost (obchod, restaurace, pošta, základní škola – 1. stupeň). Do obce zajíždí meziměstská autobusová doprava. Na letiště zajíždí městská hromadná doprava. Z hlediska technické infrastruktury má obec vodovod, kanalizaci a elektrickou rozvodnou síť, není zde plynovod. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy.
Pozemek p.č. 465/13 je v katastru nemovitostí zapsán jako trvalý travní porost se způsobem ochrany – chráněná krajinná oblast II.-IV. zóna a zemědělský půdní fond. V územním plánu obce Kolová je pozemek určen ke stavbě rodinného domu – stavební pozemek. Pozemek je užíván jako zahrada k nezkolaudovanému domu bez čp., který je postavený na pozemku p.č. 465/15.
Pozemek p.č. 465/15 je v katastru nemovitostí zapsán jako trvalý travní porost se způsobem ochrany – chráněná krajinná oblast II.-IV. zóna a zemědělský půdní fond. V územním plánu obce Kolová je pozemek určen ke stavbě rodinného domu – stavební pozemek. Na pozemku p.č. 465/15 je vystavěn rodinný dům s příslušenstvím (zahradní domek se saunou a krytý bazén). Rodinný dům s příslušenstvím není zkolaudovaný, není zapsaný v katastru nemovitostí a nevlastní ho povinná, je ve vlastnictví jiného vlastníka (Dmitry Lunin, Rohová 550/5, Karlovy Vary-Rybáře, PSČ 360 05, nar. 10.01.1969). Vzhledem k těmto stavbám byl vytvořen geometrický plán Ing. Václava Kellnera, č. 725-11/2014, který pozemek p.č. 465/15 rozděluje na pozemky p.č. 465/15, 465/72, 465/73 a 465/74.

Shora uvedené pozemky a nemovitosti tvoří jeden funkční celek. Pozemky však budou draženy bez příslušenství a součástí (bez staveb), neboť tyto nejsou ve vlastnictví povinné. Na pozemku č 465/15 je vystavěn nezkolaudovaný rodinný dům s příslušenstvím, který je ve vlastnictví jiného vlastníka (Dmitry Lunin, Rohová 550/5, Karlovy Vary-Rybáře, PSČ 360 05, nar. 10.01.1969), rodinný dům není zkolaudovaný a není zapsaný v katastru nemovitostí. Pozemek je připravený k rozdělení dle geometrického plánu Ing. Václava Kellnera, č. 725-11/2014, úředně ověřeného Ing. Václavem Kellnerem dne 18.2.2014 č. 31/2014, schváleného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary dne 10.4.2014 č. 288/2014 a to v návaznosti na zastavěné plochy stávajících objektů. Tento geometrický plán rozděluje pozemek p.č. 465/15 na pozemky p.č. 465/15, 465/72, 465/73, a 465/74. Dmitry Lunin prokázal Rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26.6.2017 č.j. 16 C 255/2013-291, který ve výroku č. II. nabyl právní moci dne 28.3.2018, že je výlučným vlastníkem stavby rodinného domu umístěném na pozemku p.č. 465/72, stavby sauny umístěné na pozemku p.č. 465/74 a stavby krytého bazénu umístěného na pozemku na p.č. 465/73. Zároveň Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 15.11.2018, č.j. 14 Co 209/2018, 14 Co 290/2017-434, který nabyl právní moci dne 10.1.2019, prokázal, že dosud není vlastníkem pozemků p.č. 165/15 (p.č. 465/72, p.č. 465/73, p.č. 465/74) a p.č. 465/13.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Sokolov
Mgr. Miloš Dvořák
Zahradní 328
Loket
357 33
tel: 352350260
email: zde
dat. schránka: rdhg8cy odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies