Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 423 m2, Hloubětín, podíl 1/3; ODROČENO NA 30.09.2021

210 000,-Kč

Vloženo: 21.6.2021 11:01 | Číslo dražby: 58357

Dražba začala 30.09.2021 13:00:00 Dražba skončila 30.09.2021 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
134 EX 00202 / 19 - 684
Počáteční cena:
210 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
315 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 9
Město:
Praha 9
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi.

Oceňované pozemky se nacházejí cca v severní zastavěné městské části Praha – Hloubětín. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 423 m2. Soubor pozemků nejsou v terénu blíže ohraničené. Na travnatých pozemcích se nachází několik listnatých stromů. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1249/3, který je ve vlastnictví města Prahy.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy izolační zeleně.

Součástí nemovité věci jsou porosty.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).