Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

R.D. č.p. 824 v obci Jevíčko na Svitavsku

4 998 667,-Kč

Vloženo: 2.7.2021 7:21 | Číslo dražby: 58453

Dražba začne 14.10.2022 10:00:00 za 18 dní, 13 hodin, 57 minut a 53 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 00149 / 21 - Uhl
Počáteční cena:
4 998 667,-Kč
Minimální příhoz:
4 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
7 498 000,-Kč
Dražební jistota:
84 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Jevíčko
GPS souradnice:
49.6328842, 16.7000850
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

„Nájemní právo nájemce Ivany Svěnté, nar, 7.4.1963, bytem Vrchlického 824, 569 43 Jevíčko k části rodinného domu č. p. 824 na adrese Vrchlického 824 v Jevíčku a to na základě písemné smlouvy ze dne 2.9.2015. Předmětem nájmu jsou dvě místnosti, a to
pokoj pro hosty a obývák v druhém nadzemním podlaží domu s tím, že nájemce je oprávněn používat také WC, koupelnu a kuchyň.
Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025 s tím, že nájemné za toto období ve výši 360 000,00
Kč již bylo uhrazeno.
Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies