Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2806,00 m2, Litovel, podíl 1/2

60 000,-Kč

Vloženo: 6.7.2021 9:38 | Číslo dražby: 58466

Dražba začala 19.10.2021 11:00:00 Dražba skončila 19.10.2021 13:15:39
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 03513 / 18 - 126
Počáteční cena:
28 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 000,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Litovel
GPS souradnice:
49°42'24.58"N, 17°03'16.20"E
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. Pozemek se nachází cca 1,1 km západně od okraje zastavěné části města Litovel. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 2 806 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době vyhotovení znaleckého posudku byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Pozemek se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek je pronajímaný Zemědělskému družstvu Doubrava v Haňovicích na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36164319.10.2021 11:01:280,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.36180919.10.2021 11:02:141 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.35917719.10.2021 11:09:431 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.36180919.10.2021 12:14:121 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.35917719.10.2021 12:14:451 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.36233919.10.2021 12:28:251 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.36164319.10.2021 12:37:281 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.36180919.10.2021 12:51:141 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.35917719.10.2021 12:53:021 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.36179819.10.2021 12:55:171 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.36180919.10.2021 12:55:371 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.36179819.10.2021 12:55:511 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.35917719.10.2021 12:56:091 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.36179819.10.2021 12:56:161 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.36164319.10.2021 12:56:545 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.36179819.10.2021 12:59:041 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.35833819.10.2021 13:00:281 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.36179819.10.2021 13:01:261 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.35833819.10.2021 13:03:541 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.36164319.10.2021 13:04:045 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.35862219.10.2021 13:05:271 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.35833819.10.2021 13:06:011 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.36179819.10.2021 13:06:101 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.36164319.10.2021 13:09:321 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.36179819.10.2021 13:10:391 000,-Kč60 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.10.2021 v 13:15:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.361798
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 60 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.10.2021 v 13:15:39

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.


Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.