Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2054,00 m2, Korytná, podíl 1/12

30 000,-Kč

Vloženo: 6.7.2021 12:26 | Číslo dražby: 58467

Dražba začala 11.10.2021 11:00:00 Dražba skončila 11.10.2021 13:09:12
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 01451 / 18 - 106
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Korytná
GPS souradnice:
48°56'48.85"N, 17°39'47.10"E
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 nemovité věci - pozemků, které se nacházejí cca ve středu zastavěné části obce a v severní zastavěné části obce Korytná. Jedná se o nesousedící travnaté pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada, orná půda a ostatní plocha o výměře 2 054 m2. Travnatý pozemek parc. č. 158 není v terénu blíže ohraničený. Na pozemku se nacházejí keřové porosty. Pozemek parc. č. 125/2 je na severozápadní a jihovýchodní ohraničený ploty okolních vlastníků. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemek parc. č. 954 je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně zastavěnou částí obce a na severní a jižní straně ploty sousedních vlastníků. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemek parc. č. 6222 není v terénu blíže ohraničený. Na části pozemku se nachází zděný dům č. p. 323, který není předmětem dražby. V době vyhotovení znaleckého posudku byly svažité pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5093, který je ve vlastnictví obce Korytná.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení individuální.

Pozemky se nacházejí v CHKO Bílé Karpaty.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35666911.10.2021 12:52:170,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.36096511.10.2021 12:54:411 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.35666911.10.2021 12:57:071 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.36096511.10.2021 12:59:401 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.36111211.10.2021 13:00:121 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.35666911.10.2021 13:00:302 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.36111211.10.2021 13:03:391 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.35666911.10.2021 13:04:123 000,-Kč30 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 11.10.2021 v 13:09:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.356669
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 30 000,-Kč

Zveřejněno dne 11.10.2021 v 13:09:12

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.