Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 941 m2, Zádveřice, podíl 6/1101

21 000,-Kč

Vloženo: 8.7.2021 12:14 | Číslo dražby: 58484

Dražba začala 20.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 20.10.2021 10:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 08357 / 07 - 300
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Zádveřice-Raková
Podíl:
6/1101
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 6/1101 na pozemku parc. č. 838/4 (ostatní plocha) v kat. území Zádveřice.

Pozemek parc. č. 838/4 se nachází v západní zastavěné části obce Zádveřice, v místní části Chalupka. Jedná se o travnatý rovinný pozemek nepravidelného tvaru. Na severní straně je ohraničený korytem řeky Raková a na jižní straně plotem sousedních pozemků. Na travnatém pozemku se nachází nezpevněná cesta, zpevněná komunikace a porosty. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede obecní zpevněná komunikace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.362206 (spoluvlastník)20.10.2021 09:04:490,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.362206 (spoluvlastník)20.10.2021 09:54:211 000,-Kč21 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2021 v 10:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362206
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 21 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2021 v 10:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.