Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Kotopeky, podíl 1/2

3 200 000,-Kč

Vloženo: 22.7.2021 11:54 | Číslo dražby: 58576

Dražba začala 20.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 20.10.2021 11:29:58
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
015 EX 01289 / 17 - 389
Počáteční cena:
1 566 700,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 350 000,-Kč
Dražební jistota:
156 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Beroun
Město:
Kotopeky
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ½ na
- pozemku – stavební parcele číslo St. 43, zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavba – budova číslo popisné 37 v obci Kotopeky
- pozemku – parcele číslo 30/4, zahrada
- pozemku – parcele číslo 259, ostatní plocha


Rodinný dům je přízemní (při pohledu z přístupové zpevněné komunikace), resp. dvoupodlažní (při pohledu ze zahrady) objekt s obytným podkrovím. 1. NP (při pohledu ze zahrady) nebude pravděpodobně po celém půdorysu domu, ale pravděpodobně cca 60 - 70 %. Dům je zděný, fasáda vápenná hladká, okna plastová bílá. Střecha sedlová, střešní krytina tašková betonová, klempířské prvky plechové. Kabřincový obklad soklu. Lze vyslovit předpoklad, že pravděpodobně bude proveden keramický obklad v koupelně a WC. Ohřev teplé vody pravděpodobně v elektrickém bojleru. Objekt nemá komín, proto zdrojem vytápění bude pravděpodobně elektrický kotel (či elektrické přímotopy). Vnitřní dispozice není znalci známa. Lze jen usuzovat, že v 1. NP bude nejspíš nějaká „hobby" či společenská místnost, ve 2. NP pak klasicky obývací pokoj s kuchyní a jídelnou (či jídelním koutem), WC (možná i koupelna), event. další pokoj, lodžie, v podkroví pak 2 až 3 pokoje a pravděpodobně koupelna a WC, lodžie Stáří domu nebylo zjištěno. Dle odborného odhadu znalce důủm byl postaven před cca 25 - 30 lety (znalec vychází z typu střešní krytiny a osazení hřebenáčů „na maltu", nikoliv jak je dnes běžné „na sucho" na hřebenový pás. Oceňovaný rodinný dům byl postaven pravděpodobně na místě původního rodinného domu venkovského typu (dle nízkého č.p. 37), který byl odstraněn, a na jeho místě postaven objekt nový, čemuž odpovídá i původní půdorysný zákres domu na snímku z katastrální mapy. Z výše uvedeného vyplývá aktuální nesoulad zákresu půdorysu oceňovaného rodinného domu v katastrální mapě v katastru nemovitosti.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Mgr. Pavel Dolanský
Palackého 31/2
Beroun 1
26601
tel: +420 311 622 657
email: zde
dat. schránka: m8dg8bj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Pověření: pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 07.11.2017, č.j. 67 EXE 3353/2017-14

Exekuční titul: směnečný platební rozkaz vydal: Městský soud v Praze ze dne 26.04.2017 č. j. 49 Cm 44/2017-16
usnesení vydal: Městský soud v Praze ze dne 15.06.2017 č. j. 49 Cm 44/2017-20
usnesení vydal: Vrchní soud v Praze ze dne 20.07.2017 č. j. 2 Cmo 190/2017-37

Vymáhaná povinnost: 4,000.000,- Kč s příslušenstvím

2. Označení přihlášených pohledávek:

- žádné

3. Přihlášky, které byly odmítnuty:

- Žádné přihlášky nebyly odmítnuty.

4. Práva a závady

Zástavní práva: nezjištěna

Nájemní práva: nezjištěna

Věcná břemena, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: nezjištěna

Na nemovitých věcech a jejich příslušenství neváznou žádná věcná břemena, výměnky a nájemní práva, pachtovní a předkupní práva ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř., která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou.

5. Předkupní právo

Předkupní právo nebylo u soudního exekutora prokázáno.

6. Vylučovací žaloba / Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinné bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo že by na její majetek byl prohlášen konkurz.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36252320.10.2021 09:06:260,-Kč1 566 700,-Kč
Dražitel č.36208720.10.2021 09:43:0010 000,-Kč1 576 700,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 09:43:5310 000,-Kč1 586 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 09:54:3510 000,-Kč1 596 700,-Kč
Dražitel č.36254520.10.2021 09:55:5420 000,-Kč1 616 700,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 09:56:1910 000,-Kč1 626 700,-Kč
Dražitel č.36254520.10.2021 09:56:4520 000,-Kč1 646 700,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 09:58:1310 000,-Kč1 656 700,-Kč
Dražitel č.36254520.10.2021 09:58:4220 000,-Kč1 676 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 09:58:5410 000,-Kč1 686 700,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 09:59:1010 000,-Kč1 696 700,-Kč
Dražitel č.36254520.10.2021 09:59:2720 000,-Kč1 716 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 09:59:3410 000,-Kč1 726 700,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:00:1120 000,-Kč1 746 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:00:4110 000,-Kč1 756 700,-Kč
Dražitel č.36254520.10.2021 10:00:4720 000,-Kč1 776 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:01:0010 000,-Kč1 786 700,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:03:3210 000,-Kč1 796 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:04:0410 000,-Kč1 806 700,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:04:1210 000,-Kč1 816 700,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:05:4420 000,-Kč1 836 700,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:07:5610 000,-Kč1 846 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:08:1210 000,-Kč1 856 700,-Kč
Dražitel č.36208720.10.2021 10:08:5210 000,-Kč1 866 700,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:09:4710 000,-Kč1 876 700,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:10:0923 300,-Kč1 900 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:11:1710 000,-Kč1 910 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:12:4440 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:13:0610 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:13:4810 000,-Kč1 970 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:15:0830 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:15:3510 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:19:1040 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:19:1510 000,-Kč2 060 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:19:2710 000,-Kč2 070 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:21:4830 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:22:1510 000,-Kč2 110 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:22:2910 000,-Kč2 120 000,-Kč
Dražitel č.36208720.10.2021 10:23:5210 000,-Kč2 130 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:24:2210 000,-Kč2 140 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:24:3610 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:26:1710 000,-Kč2 160 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:27:1510 000,-Kč2 170 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:27:3930 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:28:3310 000,-Kč2 210 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:29:4610 000,-Kč2 220 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:30:0310 000,-Kč2 230 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:30:2430 000,-Kč2 260 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:31:3310 000,-Kč2 270 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:32:1510 000,-Kč2 280 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:32:3510 000,-Kč2 290 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:33:0610 000,-Kč2 300 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:34:0310 000,-Kč2 310 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:34:2210 000,-Kč2 320 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:35:2810 000,-Kč2 330 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:35:3330 000,-Kč2 360 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:35:5710 000,-Kč2 370 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:36:5810 000,-Kč2 380 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:37:4920 000,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:38:2010 000,-Kč2 410 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:39:0410 000,-Kč2 420 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:39:4430 000,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:40:2310 000,-Kč2 460 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:40:5410 000,-Kč2 470 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:41:5510 000,-Kč2 480 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:42:0410 000,-Kč2 490 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:42:1710 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:42:4410 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:44:0210 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:45:0110 000,-Kč2 530 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:45:1210 000,-Kč2 540 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:45:2610 000,-Kč2 550 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:45:3820 000,-Kč2 570 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:46:1910 000,-Kč2 580 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:46:4820 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:47:5250 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:47:5810 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:48:3550 000,-Kč2 710 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:49:0610 000,-Kč2 720 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:49:1640 000,-Kč2 760 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:50:1010 000,-Kč2 770 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:51:3730 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:51:5510 000,-Kč2 810 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:52:0410 000,-Kč2 820 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:53:0530 000,-Kč2 850 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:54:1910 000,-Kč2 860 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:55:1810 000,-Kč2 870 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:55:2610 000,-Kč2 880 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 10:55:4130 000,-Kč2 910 000,-Kč
Dražitel č.36208720.10.2021 10:56:0610 000,-Kč2 920 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:56:3710 000,-Kč2 930 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:57:2810 000,-Kč2 940 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 10:59:0410 000,-Kč2 950 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 10:59:3210 000,-Kč2 960 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 11:00:1510 000,-Kč2 970 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 11:00:5110 000,-Kč2 980 000,-Kč
Dražitel č.36208720.10.2021 11:01:3610 000,-Kč2 990 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 11:01:4410 000,-Kč3 000 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 11:02:1410 000,-Kč3 010 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 11:02:3610 000,-Kč3 020 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 11:03:5410 000,-Kč3 030 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 11:05:3010 000,-Kč3 040 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 11:05:4810 000,-Kč3 050 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 11:08:0010 000,-Kč3 060 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 11:08:1010 000,-Kč3 070 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 11:10:0430 000,-Kč3 100 000,-Kč
Dražitel č.36212120.10.2021 11:12:1410 000,-Kč3 110 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 11:12:4610 000,-Kč3 120 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 11:14:3830 000,-Kč3 150 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 11:15:4410 000,-Kč3 160 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 11:18:5415 000,-Kč3 175 000,-Kč
Dražitel č.36252320.10.2021 11:23:4110 000,-Kč3 185 000,-Kč
Dražitel č.36177220.10.2021 11:24:5815 000,-Kč3 200 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2021 v 11:29:58

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.361772
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2021 v 11:29:58

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.