Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní

Zrušeno - Areál bývalých loděnic, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem

12 500 000,-Kč

Vloženo: 28.7.2021 15:27 | Číslo dražby: 58620

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
041 EX 00200 / 20 - 57
Cena stanovena znalcem:
12 500 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Ústí nad Labem
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Doba pro dražitele s před. právem:
5 dní
Doba pro přihlášení k dražbě:
3 dny
Místo konání dražby:
Prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemky převážně tvořící areál, který je ve velmi špatném stavu. Naposledy v archivu je zmínka z notářského zápisu z roku 1997, kdy majitelem byla firma České loděnice, a.s.. V daném areálu se nacházela loděnice, kde se stavěly lodě přepravující náklad po řece Labe.
Pozemek p.č. 3148/2 o ploše 24 m2 je v katastru nemovitostí(KN) evidován jako ostatní
plocha - manipulační plocha. Jde o pozemek nacházející se mimo areál loděnice, který slouží jako chodník u autobusové zastávky.
Pozemek p.č. 3150/1 o ploše 16 930 m2 je v KN evidován jako ostatní plocha - manipulační
plocha. Jde o pozemek manipulační v bývalém areálu loděnice, který obsahuje převážně
zpevněné betonové plochy.
Pozemek p.č. 3150/2 o ploše 34 m2 se stavbou bez č.p./č.e.-prům.obj. je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Jde o pozemek v areálu loděnice, na kterém se nacházel sklad kyslíku. Dnes daný objekt prakticky neexistuje nebo je značně zarostlý.
Pozemek p.č. 3150/3 o ploše 828 m2 se stavbou bez č.p./č.e.-prům.obj. je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Jde o pozemek zastavěný objektem, který naposledy sloužil ke skladování. Dnes je objekt bez jakýchkoliv oken a dveří a s částečně poničenou plechovou střechou.
Pozemek p.č. 3150/4 o ploše 350 m2 je v KN evidován jako ostatní plocha, jiná plocha. Jde o nezastavěný pozemek zarostlý náletovými dřevinami nacházející se v areálu bývalé loděnice.
Pozemek p.č. 3150/5 o ploše 1 266 m2 se stavbou bez č.p./č.e.- garáž je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Již v roce 1997 byl objekt vyhořelý.
Pozemek p.č. 3150/6 o ploše 230 m2 se stavbou bez č.p./č.e.- garáž je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt sloužil jako garáž s kioskem, dnes jde o opuštěný objekt - přístřešek z kovovou nosnou konstrukcí a plechovou střechou, který je z části přístupný z přilehlého chodníku.
Pozemek p.č. 3150/8 o ploše 132 m2 se stavbou bez č.p./č.e.- garáž je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt sloužil jako dílna s garáží. Jde o zděný objekt s pultovou střechou s okny z luxferů, které jsou částečně poničené, chybí zde jakékoliv dveře.
Pozemek p.č. 3150/10 o ploše 12 m2 se stavbou bez č.p./č.e.- prům.objekt je v KN zapsán
jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt slouži jako kancelář, dnes již daný objekt neexistuje.
Pozemek p.č. 3150/11 o ploše 140 m2 se stavbou bez č.p./č.e.- prům.objekt je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt sloužil částečně jako dílny a částečně jako přístřešek.
Pozemek p.č. 3150/12 o ploše 40 m2 se stavbou bez č.p./č.e.- prům.objekt je v KN zapsán
jako zastavěná plocha a nádvoří.
Pozemek p.č. 3150/14 o ploše 28 m2 je v KN evidován jako ostatní plocha, ostatní
komunikace. Jde o velmi úzký a dlouhý pozemek mezi areálem loděnice a přilehlým
chodníkem, na kterém se nachází oplocení areálu.
Pozemek p.č. 3150/15 o ploše 20 m2 je v KN zapsán jako ostatní plocha, ostatní
komunikace. Jde o velmi úzký pozemek, na kterém se nachází veřejný chodník. Pozemek se nachází před bývalou správní budovou č.p.40.
Pozemek p.č. 3150/16 o ploše 93 m2 je v KN evidovaná jako ostatní plocha, ostatní
komunikace. Jde o pozemek zasahující do silnice vedoucí podél areálu loděnice.
Pozemek p.č. 3151 o ploše 2 950 m2 se stavbou č.p.57 - prům.objekt je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt slouží jako montážní hala s vrátnicí. Nyní jde o opuštěnou halu se zděným obvodovým pláštěm značně poničenou bez jakýchkoliv dveří a s poničenými okny.
Pozemek p.č. 3152/1 o ploše 351 m2 se stavbou bez č.p./č.e.- výroba je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Jde o zděný objekt o 2 NP, ve kterém chybí okna (plastová), jsou zde poničeny stropní konstrukce. Objekt sloužil pravděpodobně jako šatny s příslušenstvím.
Pozemek p.č. 3152/2 o ploše 2 m2 je v KN zapsán jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Jde o velmi malý pozemek u stavby šaten, který je součástí veřejného chodníku.
Pozemek p.č. 3155 o ploše 177 m2 se stavbou č.p.40 - prům.objekt je v KN zapsán jako
zastavěná plocha a nádvoří. Objekt dříve sloužil jako administrativní budova o 3 NP. Zděný objekt je opuštěný bez výplní otvorů a značně poničený.
Pozemek p.č. 3160 o ploše 897 m2 je v KN evidován jako ostatní plocha, manipulační
plocha. Jde o pozemek nacházející se mimo areál loděnice. Pozemek je zarostlý vzrostlými náletovými dřevinami a nachází se naproti areálu mezi silnicí a železnicí.
Pozemek p.č.3192/1 o ploše 1 349 m2 je v KN zapsán jako ostatní plocha, neplodná půda.
Jde o pozemek zarostlý náletovými dřevinami nacházející se na pravém okraji areálu bývalé loděnice.
Pozemek p.č. 3192/8 o ploše 123 m2 je v KN evidován jako ostatní plocha, ostatní
komunikace. Jde o velmi úzký zarostlý pozemek mezi pozemkem p.č. 3192/1 a silnicí.
Všechny pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí se způsobem ochrany rozsáhlé chráněné území. Většina pozemků se nachází v záplavovém území řeky Labe. Podle územního plánu města Ústí nad Labem jsou pozemky v areálu se způsobem využití „DI-V plochy dopravní infrastruktury vodní“.
Nemovitosti se nacházejí na východním okraji města Ústí nad Labem, městská část Střekov a to mezi řekou Labe a silnicí směr Velké Březno, rozsáhlý, minimálně 10 let neužívaný areál. V okolí se nachází rodinné domy a drobné provozovny.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Sokolov
Mgr. Miloš Dvořák
Sportovní 562
Loket
357 33
tel: 352350260
email: zde
dat. schránka: rdhg8cy odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nemovitosti

Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného:p.č. 3148/2 o výměře 24 m2 - ostatní plocha, p.č. 3150/1 o výměře 16.930 m2 - ostatní plocha, p.č. 3150/2 o výměře 34 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součást je stavba bez čp/če, průmysl. objekt, p.č. 3150/3 o výměře 828 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, průmysl. objekt, č.p. 3150/4 oo výměře 350 m2 - ostatní plocha, p.č. 3150/5 o výměře 1266 m2 - zastvěná plocha a nádvoří, p.č. 3150/6 o výměře 230 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če - garáž, p.č.3150/8 o výměře 132 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če -garáž, p.č. 3150/10 o výměře 12 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je staba bez čp/če, průmysl. objekt, p.č. 3150/11 o výměře 140 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, průmysl. objekt, p.č. 3150/12 o výměře 40 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, průmysl. objekt, p.č. 3150/14 o výměře 28 m2 - ostatní plocha, p.č. 3150/15 o výměře 20 m2 - ostatní plocha, p.č. 3150/16 o výměře 93 m2 - ostatní plocha, p.č.3151 o výměře 2950 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Střekov č.p. 57, průmysl. objekt, p.č. 3152/1 o výměře 351 m2 - zastavěná plopcha a nádvoří, součástí je stavbbe bez čp/če, výroba, p.č. 3152/2 o výměře 2m2 - ostatní plocha, p.č. 3155 o výměře 177 m2 - zstavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Střekov č.p. 40, průmysl. objekt, p.č. 3160 o výměře 897 m2 - ostatní plocha, p.č. 3192/1 o výměře 1349 m2 -ostatní plocha, p.č. 3192/8 o výměře 123 m2 - ostatní plocha, u všech těchto nemovitostí uveden způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, to vše v k.ú. Střekov 775258, obci Ústí nad Labem, okrese Ústí nad Labem, uvedeno na LV 362.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies